Suurlähetystöt rikkovat räikeästi Suomen lakia – miksi työntekijöiden huonoa kohtelua ei saada kuriin?

Monissa suurlähetystöissä noudatetaan kirjavia työehtoja, jotka ovat suomalaisen lainsäädännön vastaisia. Toimihenkilöliitto ERTO on huolissaan siitä, ettei työntekijöiden huonoa kohtelua suurlähetystöissä saada kuriin.

Useissa Suomessa sijaitsevissa muiden maiden suurlähetystöissä rikotaan räikeästi suomalaista työlainsäädäntöä ja kohdellaan vuosi toisensa jälkeen työntekijöitä huonosti. Toimihenkilöliitto ERTO esitti huolensa työntekijöiden huonosta kohtelusta julkisuuteen jo vuonna 2011, kun liitto teki kyselytutkimuksen suurlähetystön työntekijöille.

Kyselyssä selvitettiin muun muassa suurlähetystöjen työehtoja. Tällöin ilmi tuli räikeitä väärinkäytöksiä. Väärinkäytökset olivat samansuuntaisia kuin viime perjantaina julkaistussa Suomen Kuvalehden jutussa olleet ongelmat Namibian suurlähetystössä.

–Saamme edelleen jatkuvasti myös muista lähetystöistä ilmoituksia ihan vastaavista ongelmista, kuten työehtojen yksipuolisesta muuttamisesta, työpaikkakiusaamisesta ja jopa epäinhimillisestä kohtelusta, kertoo Toimihenkilöliitto ERTOn asiantuntija Jarmo Lahti.

Lahti kertoo esimerkin erään lähetystön työntekijästä, jonka työtehtävät taloushallinnossa vaihdettiin yksipuolisella ilmoituksella osa-aikaisen autonkuljettajan tehtäviin. Hänet myös määrättiin pudottamaan lunta katolta ilman asianmukaisia turvavälineitä.

Ministeriöt eivät puutu lakirikkomuksiin

Suomessa olevissa suurlähetystöissä työskentelee diplomaattien lisäksi satoja toimihenkilöitä, joista osa on palkattu Suomesta. Lain mukaan Suomesta palkattuihin työntekijöihin pitää noudattaa suomalaista työlainsäädäntöä.

–Käytännössä tämä ei kuitenkaan toteudu, vaan monissa suurlähetystöissä kaikkia työntekijöitä kohdellaan valitettavasti tasapuolisen huonosti, Lahti kertoo.

Lahden mukaan myös ulkoministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö myöntävät, että Suomesta palkattuja työntekijöitä koskee Suomen työlainsäädäntö ja ettei lakia kaikilta osin noudateta.

–Myöntämisestä huolimatta ministeriöt eivät tee mitään. Ei ulkomaisilla lähetystöillä pidä olla oikeutta lain rikkomiseen, Lahti sanoo.

Ammattiliiton kädet sidotut

Toimihenkilöliitto ERTOn edustajat ovat vuosien aikana tavanneet suurlähetystöjen henkilökuntaa saadakseen kokonaiskuvaa työolosuhteista ja mahdollisista ongelmista. Edustajat ovat tavanneet useamman kerran myös ulkoministeriön edustajia ja esittäneet huolensa tilanteesta.

Ammattiliitto ei kuitenkaan pysty puuttumaan väärinkäytöksiin oikeuslaitoksen kautta, koska lähetystöjä on niiden diplomaattisen poikkeusaseman vuoksi vaikea haastaa oikeuteen, kuten on lähetystöjen takana olevia valtioitakaan.

–Olemme kovin turhautuneita ja huolissaan siitä, ettei asioille tunnu voivan tehdä mitään. Lähetystöihin pitää saada työntekijöille oikeudenmukaiset, asialliset ja lailliset työolosuhteet, Lahti sanoo.