Toimihenkilöliitto ERTOn puheenjohtajaksi valittiin Juri Aaltonen


Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTOn edustajisto valitsi 1.2.2014 kokouksessaan liiton puheenjohtajaksi toiselle kaudelle Juri Aaltosen (44). Hän on johtanut ERTOa yhden kauden ajan vuodesta 2011 alkaen. Kaikki ERTOn jäsenyhdistykset pyysivät Aaltosta jatkamaan uudelle kolmivuotiskaudelle.

Koulutukseltaan Aaltonen on työoikeuteen erikoistunut oikeustieteen lisensiaatti OTL. Hän on sekä kansallisen että kansainvälisen ay-toiminnan kokenut toimija ja ollut myös tuomioistuinlakimiehenä. Aaltonen on naimisissa ja hänellä on kaksi lasta. Hän harrastaa urheilua, taloutta ja politiikkaa.

Kolme päälinjaa: ammatillinen osaaminen, tasa-arvoinen työ ja sosiaalisesti oikeudenmukainen yhteiskunta

Valinnan jälkeisessä linjapuheessaan Aaltonen asetti Toimihenkilöliitto ERTOlle ja sen henkilökunnalle kolme tavoitetta alkaneelle puheenjohtajakaudelleen. Tavoitteet linkittyvät muuttuvan työelämän vaatimuksiin niin palkansaajille kuin liitoillekin.

Ammatillinen osaaminen on olennainen osa työllistymistä ja työssä jaksamista.

- Toimihenkilöliitto ERTO on Suomen aktiivisin jäsenten ammatillista osaamista kehittävä ammattiliitto. Yhteistyössä oppilaitosten kanssa järjestämme ammatillista koulutusta laajasti koko maassa. ERTOn tehtävä on tuottaa lisäarvoa jäsenille niin arkeen kuin työhönkin, Juri Aaltonen linjaa.

Noin 200 000 palkansaajaa eli noin 10 prosenttia yksityisen sektorin työntekijöistä tekee työtä aloilla, joilla ei ole työehtosopimusten antamaa turvaa eikä sen vuoksi esimerkiksi palkankorotuksista tai lomarahoista ole sitovia määräyksiä.

- Työmarkkinajärjestelmäämme on uudistettava niin, että myös ns. sopimuksettomat alat saavat kohtuulliset palkankorotukset. Työmarkkinakeskusjärjestöjen yhteisen työryhmän tehtävä on etsiä eri alojen yhdenvertaisen kohtelun toteuttava uudistus. Kaikkea työtä pitää kohdella tasa-arvoisesti, Aaltonen painottaa.

Tilastokeskuksen ansiotasoindeksin mukaan naisen palkka on Suomessa 83 % ja Eläketurvakeskuksen tilastojen mukaan eläke 78 % miesten vastaavasta.

- Toimihenkilöliitto ERTO vaatii sosiaalisesti oikeudenmukaista yhteiskuntaa. Vuoden 2017 alusta voimaan tulevan eläkeuudistuksen on korjattava naisten eläkkeitä nykyistä tasa-arvoisemmiksi ja tuettava erityisesti pienituloisten työurien pidentämistä, vaatii Aaltonen.

- Suomella ei ole varaa tuloerojen kasvuun ja verotuksen keventämiseen. Julkiset palvelut kuten koulutus, sairaalat ja kirjastot tarvitsevat julkista rahoitusta ja palkkaverotuksen alasajo edellyttäisi vastoin suomalaisten etua julkisen sektorin palkkojen alentamista ja/tai palvelujen romuttamista, Aaltonen sanoo.

Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO ry on yksityisen palvelusektorin asiantuntijatehtävissä työskentelevien ammattiliitto. ERTOn 17 000 jäsentä edustavat mm. seuraavia aloja: logistiikka, markkinointiviestintä ja markkinointitutkimus, peliala, sosiaali- ja terveysala, matkailu-, liikunta- ja kulttuuripalvelut, tietotekniikan palvelut, kiinteistöpalvelu sekä taloushallinto. ERTO on osa Toimihenkilökeskusjärjestö STTK:ta, joka edustaa lähes 608 000 toimihenkilöä.

Lisätietoja: puheenjohtaja Juri Aaltonen, p. 040 553 8536, juri.aaltonen@erto.fi     

Puheenjohtajan blogi, "Uuden puheenjohtajakauden alussa" >>