Edustajiston puheenjohtajisto valittiin

Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTOn edustajisto valitsi 1.2.2014 kokouksessaan liitolle edustajiston puheenjohtajan ja kaksi varapuheenjohtajaa seuraavalle kolmivuotiskaudelle.

Edustajiston puheenjohtajaksi valittiin Ritva Väyrynen (Logistiikan toimihenkilöt), 1. varapuheenjohtajaksi Jaana Monto (Taloushallinnon ammattilaiset) ja 2. varapuheenjohtajaksi Pirjo Favorin (Erityistoimihenkilöt ET).

Edustajisto käyttää ylintä päätösvaltaa liitossa. Edustajistoon valitaan jäsenyhdistyksistä edustajat jäsenmäärän suhteessa kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Edustajisto päättää jäsenmaksusta, talousarviosta ja tilinpäätöksestä. Se myös valitsee puheenjohtajan ja hallituksen sekä päättää laajakantoisista työmarkkina-asioista.

Edustajisto kokoontuu kahdesti vuodessa sääntömääräisesti ja tarvittaessa ylimääräisiin kokouksiin. Päätökset panee toimeen hallitus. Jokainen jäsenyhdistys voi saada edustuksen hallitukseen ja vaikuttaa täten suoraan liiton toimintaan. Päätöksiä valmistelevat hallituksen asettamat valiokunnat.

Vasemmalta: Pirjo Favorin, Jaana Monto, Ritva Väyrynen.