Neuvottelutulos YTHS:lle

Eilen iltapäivällä 24.3.2014 saavutettiin Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiötä edustavan AVAINTYÖNTAJAT AVAINTA ry:n ja TSN:n kanssa neuvottelutulos YTHS:n työehtosopimuksen uusimisesta Työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaisesti ajalle 1.4.2014–31.1.2017.

Palkkoja korotetaan 1.8.2014 lukien 20 eurolla ja 1.8.2015 lukien 0,28 %.

Ratkaisuun sisältyy vuosiloman siirto ja osa-aikaisen vuosilomapalkka samalla tekstillä ja hinnalla kuin PTY:n eli nykyisin AVAINTES:n osalta. Vuosiloman saa siirtää 1.4.2014 lukien heti sairastumisesta riippumatta siitä, onko se työehtosopimuksen vai lain mukaista.

Lisäksi on sovittu, että vuosilomapalkka vastaa keskimääräistä työaikaa. Tämä lomapaketti katsottiin YTHS:n jäsentilaisuuksissa tärkeäksi saada sopimukseen. Säätiössä on poikkeuksellisen paljon pitkään palvelleita lakia pidemmillä työehtosopimuksen mukaisilla lomilla ja paljon osa-aikaisia.

Luottamusmiehen palkkiota nostettiin yhden euron korotuksella.

Lisätietoja:
edunvalvontajohtaja Matti Orkovaara, p. (09) 6132 3248, matti.orkovaara@erto.fi