ERTOn edustajisto linjasi tulevat suuntaviivat

ERTOn edustajisto kokoontui helteisenä viikonloppuna 24.­–25.5. Järvenpäässä. Edustajisto vahvisti vuoden 2013 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden hallitukselle. Kokous hyväksyi vuosikertomuksen ja toiminnan linjaukset ammattiliitolle vuosiksi 2014–2016. Edustajisto on ERTOn jäsenistä koostuva liiton ylin päättävä elin. Etualalla vasemmalta Reijo Partanen (YSTEA), Ulla Askola (MaMa) ja Sanna Koivusaari (MaMa). 

Kokouksen aluksi puheenjohtaja Juri Aaltonen kertoi liiton vaatimuksista, joilla suomalaisen työn kilpailukyky saadaan nousemaan. Palkkaratkaisun lisäksi tarvitaan työelämän arjen tuottavuutta, jota voidaan edistää ammatillisella koulutuksella. ERTO toteuttaa tätä itsekin Emma-akatemian  avulla.

Eläkeuudistuksessa ERTO näkee vuosisadan mahdollisuuden tasa-arvoon. ERTO edellyttää, että eläkeuudistuksella lievennetään naisten syrjintää Suomessa. Naisten eläke on tällä hetkellä 79 % miesten eläkkeestä ja palkka 83 % miesten palkasta. Lue koko tiedote >> 

Kokouksen toimihenkilöt yhdistyksistä

Edustajiston puheenjohtajana toimi Ritva Väyrynen (Logistiikan toimihenkilöt), 1. varapuheenjohtajana Jaana Monto (Taloushallinnon ammattilaiset) ja 2. varapuheenjohtajana Pirjo Favorin (Erityistoimihenkilöt ET).

Sihteerinä toimi ERTOn hallintoassistentti Tuula Seppälä-Koski. Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Arja Karimäki (Taloushallinnon ammattilaiset) ja Anna-Greta Koort (Ystea). Ääntenlaskijoiksi valittiin Petri Ovaskainen (MaMa), Anna Vuorisalo (ET) ja Pekka Kortelainen (Logistiikan toimihenkilöt), mutta kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti.

ERTOn vuosi 2013 oli täyttä juhlaa


Liitto täytti viime vuonna 45 vuotta ja juhli koko vuoden teemalla Iloisten yllätysten juhlavuosi. Koko vuoden ajan tarjottiin uusia jäsenetuja ja arvottiin kaikkien jäsenten kesken kuukausittain erinomaisia palkintoja. Pääjuhlaa vietettiin koko perheen tapahtumana Linnanmäellä reilun 5000 osallistujan voimin. Liiton jäsenmäärä kasvoi. Lue juhlatunnelmista >>

Kaikki ERTOn työehtosopimukset  uusittiin ja sopimuksettomien alojen palkkamalli edistyi työllisyys- ja kasvusopimuksen työryhmäkirjauksella. Eläkeuudistuksen valmisteluun osallistuttiin aktiivisesti.

Netissä saavutettiin kävijäennätys ja työsuhdeneuvonnassa käsiteltiin enemmän puheluita kuin koskaan.  ERTO liittyi Suomen ammattiliittojen solidaarisuuskeskus SASK ry:n jäseneksi. Emma-akatemia käynnistyi muutamalla ohjelmistokoulutuksella. Jäsenille, henkilöstön edustajille ja esimiestehtävissä työskenteleville järjestettiin koulutusta. ERTO Nuoret järjestivät toimintaa ja tapahtumia nuoremmille jäsenille.

Aluejärjestöt olivat vuoden aikana todella aktiivisia ja järjestivät kymmenittäin tilaisuuksia. Vuoden aluejärjestöksi valittiin Pohjois-Karjala ja Länsirannikko palkittiin kunniamaininnalla. Jäsenpäivät pidettiin 70-lukuteemalla Jyväskylässä ja ERTO 45-v viinikiertue kiersi 14 paikkakunnalla.

Toiminnan linjauksia 2014–2016

ERTOn toimintaa ohjaa neljä arvoa: jäsenlähtöisyys, oikeudenmukaisuus, asiantuntemus ja edistyksellisyys. Lue tarkemmin arvoista ja eettisistä periaatteista >> 

ERTO on poliittisesti sitoutumaton. Liiton toimintaa kehitetään aina kustannustehokkaasti ja jäsenen etu ensisijalla. Jäsenkyselyt ja jäsenäänestykset ohjaavat liiton toimintaa.

Liiton henkilökunta ja sen osaaminen on toiminnan onnistumisen välttämätön edellytys. Toimintakauden aikana liitto kehittää uudenlaista toiminnan rahoituspohjaa. Työehtosopimukset, palkkasuositukset ja sopimuksettomat alat ovat toiminnan keskiössä. Ammatillinen koulutus on ammattiliitolle tärkeä ja olennainen osa edunvalvontaa. ERTO Nuorten itsenäistä toimintaa tuetaan ja oppilaitosyhteistyötä tiivistetään. Hallitus ja edustajisto seuraavat ja arvioivat linjausten toteutumista.


Edustajisto käsitteli toiminnan linjauksia myös ryhmätöiden kautta. Ryhmissä pohdittiin konkreettisia keinoja linjausten viemiseksi käytäntöön. Ryhmätöiden tulokset huomioidaan ERTOn toiminnan suunnittelussa. Eväitä tuli paljon myös ERTOn kuuden jäsenyhdistyksen toimintaan.

 

Logistiikan toimihenkilöiden puheenjohtaja
Marko Nurmi esitteli yhden ryhmän työn tulokset.