Suomen Optometrian Ammattilaiset ry yhdistyy ERTOon

Suomen Optometrian Ammattilaiset ry eli SOA yhdistyy Toimihenkilöliitto ERTOon vuoden vaihteessa. ERTOn hallitus hyväksyi jäsenhakemuksen kokouksessaan tänään 26.9.2014.

SOA edustaa optikoita, optometristeja ja alan opiskelijoita. Suomen työikäisistä noin 1700 optikosta valtaosa työskentelee optikkoliikkeissä sekä yksityisen terveydenhuollon palveluntuottajina, lääkäriasemilla ja sairaaloissa. SOAlla on noin 1200 jäsentä.

SOA yhdistyksenä, soalaisten jäsenyys SOAan ja nykyiseen työttömyyskassaan pysyvät muuttumattomina eivätkä edellytä mitään toimenpiteitä jäseniltä. Nykyisen jäsenyyden lisäksi tulee automaattisesti 1.1.2015 lukien Toimihenkilöliitto ERTO ry:n jäsenyys ja jäsenpalvelut. Soalaisten jäsenmaksu alenee nykyisestä 1.1.2015 lukien.


SOAn nykyiset kolme työntekijää siirtyvät ERTOn palkkalistoille ns. vanhoina työntekijöinä. Soalaiset saavat vuoden 2015 alusta alkaen palveluja sekä vanhoilta tutuilta että ERTOn asiantuntijoilta.

- Yhdistymisen myötä SOA ottaa merkittävän askeleen eteenpäin optikoiden jäsenpalvelu- ja edunvalvontatoiminnassa. Optikoita työskentelee yhä enemmän muun yksityisen terveydenhuollon puolella ja ERTOssa pääsemme vaikuttamaan myös tämän kentän edunvalvontaan, sanoo SOAn hallituksen puheenjohtaja Taina Ponto.

- Haluamme myös tarjota optikoille lisää mahdollisuuksia vaikuttaa ja osallistua toimintaan asuinpaikkakunnasta riippumatta. ERTOn vireät aluejärjestöt tarjoavat lukuisia tapahtumia, koulutuksia ja jäsenrientoja, joihin kaikki SOAn jäsenet toivotetaan lämpimästi tervetulleiksi. Yksityisen sektorin asiantuntijoiden liittona ERTO on mielestäni meille oivallinen valinta, Ponto kertoo.

SOAn jäsenille lisää vaikutusvaltaa

Optisen toimialan työmarkkinaetujärjestönä SOA neuvottelee optikkoliikkeissä noudatettavan valtakunnallisesti yleissitovan työehtosopimuksen määräyksistä Kaupan liiton kanssa.

Soalaisia työskentelee myös ERTOn neuvottelemien yksityisen sosiaali- ja yksityisen terveyspalvelualan työehtosopimusten piirissä. ERTOssa soalaiset pääsevät myös näiden työehtosopimusten luottamusmiesjärjestelmien piiriin ja saavat vaikutusmahdollisuuksia oman tessinsä lisäksi myös näihin kahteen.

- Terveydenhuollon asiakaslähtöinen ja toimiva hoitoketju tarvitsee optikoita, jotta kansallinen näönhuolto hoidetaan hyvin ja kustannustehokkaasti. Optikoiden rooli ennaltaehkäisevässä terveydenhuollossa täytyy saada yhä enemmän vahvistumaan ja tähän pystymme paremmin vaikuttamaan yhdessä ERTOn kanssa toimiessamme, sanoo SOAn toiminnanjohtaja Soile Paavola.

SOAsta ERTOn seitsemäs jäsenyhdistys

Toimihenkilöliitto ERTO on yksityisellä sektorilla työskentelevien asiantuntijoiden ja palveluammattilaisten ammattiliitto. Jäseniä on tällä hetkellä 17 000.

ERTOon kuulutaan oman toimialan valtakunnallisen jäsenyhdistyksen kautta. SOAsta tulee ERTOn seitsemäs jäsenyhdistys. Jäsenet saavat yhdellä jäsenmaksulla käyttöönsä sekä liiton että yhdistyksen palvelut ja edut.

- Toivotan ilolla SOAn mukaan Toimihenkilöliitto ERTOn toimintaan. Yhdessä pystymme kehittämään jäsenten palveluja entistäkin paremmiksi ja kattavimmiksi. Meitä yhdistää mm. huoli terveydenhuollon toimivuudesta. ERTOssa optometrian ammattilaiset saavat lisäarvoa työhönsä mm. aluejärjestötoiminnasta ja ammatillisesta koulutuksesta, sanoo ERTOn puheenjohtaja Juri Aaltonen.

- ERTOssa alakohtaisten jäsenyhdistysten erityispiirteet tukevat toisiaan ja eri alojen tarpeet huomioidaan yksilöllisesti. Jäsenkyselyjen kautta optometrian ammattilaiset pääsevät suoraan vaikuttamaan ERTOn toimintaan, Juri Aaltonen toteaa.

ERTOn jäsenyhdistykset ovat Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset YSTEA ry, Taloushallinnon ammattilaiset ry, Logistiikan toimihenkilöt ry, Markkinointiviestinnän, -tutkimuksen ja digimedia-alan ammattilaiset MaMa ry, Erityistoimihenkilöt ET ry ja Tietoalan ammattilaiset ry.

Lisätietoja:
- Soile Paavola, SOAn toiminnanjohtaja, p. 040 723 6906, soile.paavola@soary.com
- Taina Ponto, SOAn hallituksen puheenjohtaja, p. 050 492 5773, taina.ponto@gmail.com
- Juri Aaltonen, ERTOn puheenjohtaja, p. 040 553 8536, juri.aaltonen@erto.fi
- www.soary.com