Markkinointiviestinnän alalle palkankorotussuositus

Toimihenkilöliitto ERTO ja sen jäsenjärjestö MaMa ovat antaneet markkinointiviestinnän, -tutkimuksen ja digimedian aloille palkankorotussuosituksen, jonka mukaan henkilökohtaisia palkkoja ja taulukkopalkkoja korotetaan 1.10.2014 alkaen 0,4 %. Palkankorotussuositus pohjautuu työmarkkinakeskusjärjestöjen työllisyys- ja kasvusopimukseen.

ERTOn ja MaMan kuluvana syksynä markkinointiviestinnän, -tutkimuksen ja digimedian toimialoilla tekemän palkka- ja työehtokyselyn mukaan keskikuukausipalkka markkinointiviestinnän toimialoilla syyskuussa 2014 oli 2.993 euroa. 20 % markkinointiviestinnän ammattilaisista saa menestyksen perusteella bonuksia.

ERTOn ja MaMan julkaisemassa suosituksessa kerrotaan tehtävänimikekohtainen peruspalkkataso ja annetaan vähimmäissuositus palkankorotusten suuruudesta. Henkilökohtaisen palkan nostamisesta voi jokainen sopia suoraan työnantajansa kanssa.

Palkkatutkimukseen vastasi yli 300 mainos-, media-, digimedia- ja markkinointitutkimusalalla työskentelevää. Koulutuspohja oli 40 %:lla ammattikorkeakoulu, 16 %:lla ammatillisen tai toisen asteen ja 11 %:lla ylempi korkeakoulututkinto.

- Pohjakoulutus ei kuitenkaan yksin riitä nopeasti kehittyvällä ja digitalisoituneella markkinointiviestinnän alalla. Työtaitojen ylläpito edellyttää jatkuvaa kouluttautumista. ERTOssa ja MaMassa käsite edunvalvonta sisältää myös jäsenten kurssimuotoista ammatillista koulutusta. Näiden kurssien avulla on myös työnantajalla hyvä mahdollisuus toteuttaa koulutusvelvollisuuttaan, MaMan puheenjohtaja Kaarina Pehkonen sanoo.

Tavoitteena alan yhtenäiset pelisäännöt

ERTOn ja MaMan palkkatutkimuksissa selvitetään alan palkkatason lisäksi myös toimialan työehtoja. Työehdot alalla ovat kyselytulosten mukaan kirjavia ja yhtenäisiä pelisääntöjä kaivataan.

- Työehdoissa on kysymys ennen kaikkea työhyvinvoinnista, MaMan puheenjohtaja Kaarina Pehkonen muistuttaa.

- Markkinointiviestinnän alan on aika muuttua työmarkkinoilla salonkikelpoiseksi ja sopia kollektiivisesti koko alan työsuhteiden vähimmäisehdoista. ERTOn tavoitteena on saada alalle yleissitova työehtosopimus. Omalla työehtosopimuksella varmistettaisiin, että tälläkin alalla saadaan työelämän perusasiat kuntoon. Esimerkiksi palkankorotukset annettaisiin kuten muillakin aloilla, sanoo Juri Aaltonen.

Markkinointiviestinnän, -tutkimuksen ja digimedian palkkasuositus 2014-2015 >>

Lisätietoja:
- Puheenjohtaja Juri Aaltonen, ERTO, p. 040 553 8536, juri.aaltonen@erto.fi
- Puheenjohtaja Kaarina Pehkonen, MaMa, p. 040 7626 286, kaarina.pehkonen@erto.fi

MaMa ry  on Toimihenkilöliitto ERTOn jäsenjärjestö. MaMa toimii markkinointiviestinnän-, tutkimuksen ja digimedia-alan ammattilaisten yhdyssiteenä ja edunvalvontajärjestönä. MaMan tavoitteena on yhteisesti sovitut työolot ja edut: luova tekijä tarvitsee tilaa toteuttaakseen taitojaan. MaMan jäsenet työskentelevät markkinoinnin, mainonnan, visuaalisten toteutusten, verkkosuunnittelun, digitaalisten ratkaisujen, pelien, muotoilun ja markkinointitutkimuksen parissa.