ERTO julistaa vuoronvaihtokiellon yksityiselle sosiaali- ja terveyspalvelualalle

Toimihenkilöliitto ERTO on tänään päättänyt julistaa vuoronvaihtokiellon yksityiselle sosiaali- ja terveyspalvelualalle vastustaakseen irtisanomissuojan heikentämistä.

Toimihenkilöliitto ERTO on julistanut vuoronvaihtokiellon alkamaan maanantaina 22.10.2018 kello 06.00 ja päättymään sunnuntaina 4.11.2018 kello 23.59. Vuoronvaihtokielto koskee seuraavia ERTOn sopimusaloja:

  • Terveyspalvelualan työehtosopimus
  • Yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimus
  • AVAINTA ry:n työehtosopimus
  • Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön työehtosopimus

Vuoronvaihtokiellon aikana edellä mainittujen työehtosopimusten alla työskenteleviä ERTOn jäseniä suositellaan kieltäytymään ja heillä on yksipuolinen oikeus kieltäytyä vaihtamasta työvuoroja tai sopimasta työvuorolistan muutoksista.

Päätös perustuu jäsenkyselyyn

Päätöksessä on huomioitu syyskuussa tehdyn jäsenkyselyn vastaukset. ERTOn jäsenkyselyyn vastanneista 80 prosenttia haluaa toimenpiteitä, joilla painostetaan hallitusta luopumaan irtisanomissuojan heikentämisestä. ERTO ilmoitti syyskuussa järjestetystä kolmen päivän ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta ja nyt julistettava vuoronvaihtokielto on jatkoa aiemmille toimenpiteille. Ennen mahdollisen lakkopäätöksen tekemistä ERTO järjestää asiasta uuden jäsenkyselyn.

Esitetty laki on epämääräinen ja tulkinnanvarainen

Maan hallitus väittää irtisanomisen helpottamisen parantavan työllisyyttä, mutta asiantuntijalausuntojen mukaan ehdotetun muutoksen työllisyysvaikutukset ovat vähintään epävarmoja.

-Varmaa on, että irtisanomiset lisääntyisivät. Suomessa irtisanomissuoja on poikkeuksellisen huono, kun irtisanotaan taloudellisin perustein ja eurooppalaisella keskitasolla henkilökohtaisin perustein irtisanottaessa. Hallitus haluaa kuitenkin helpottaa työntekijästä johtuvista syistä irtisanomista, mutta pitää ennallaan taloudelliset irtisanomisperusteet, sanoo Toimihenkilöliitto ERTOn puheenjohtaja Juri Aaltonen.

Irtisanomissuoja on keskeinen osa työntekijän suojaa. Ehdotettu muutos on myös epämääräinen ja tulkinnanvarainen, ja se lisäisi eriarvoisuutta ja epävarmuutta työmarkkinoilla.

Lisätietoja:
ERTOn puheenjohtaja Juri Aaltonen, juri.aaltonen@erto.fi puh. 040 553 8536
ERTOn edunvalvontajohtaja Saara Arola, saara.arola@erto.fi, puh. 040 631 6521