Edustajisto päätti jäsenmaksuista, toiminnasta ja taloudesta

ERTOn edustajisto on liiton ylin päättävä elin. Edustajisto päätti lauantaina 22.11. kokouksessaan liiton vuoden 2015 toiminnasta, taloudesta ja jäsenmaksuista.

Kokouksen aluksi puheenjohtaja Juri Aaltonen kertoi työmarkkinakatsauksessaan neuvottelujärjestelmän uudistamisneuvotteluista, joissa ERTOn erityisenä tavoitteena on mm. sopimuksettomien alojen palkkakehityksen turvaaminen. ERTO vastustaa työ- ja elinkeinoministeriön ehdottamaa koeajan pidentämistä neljästä kuukaudesta kuuteen kuukauteen, koska sillä ei nähdä olevan työllisyyttä edistävää vaikutusta vaan päinvastoin.

Ensi vuoden toiminnassa jatketaan pääteemalla lisäarvoa työhön. Liitto valvoo jäsentensä etuja tehokkaasti ja tuottaa oikeasti jäseniä hyödyttäviä palveluita – jäsenkyselyjen tulosten mukaisesti. Aluejärjestöjen, jäsenyhdistysten ja Emma-akatemian rooli ja merkitys edellä mainitussa työssä on erittäin tärkeä.

Vuoden alussa ERTOon yhdistyy optikoita edustava Suomen Optometrian Ammattilaiset SOA ry. Järjestöpäällikkö Soile Lindstedt kertoi uudesta jäsenyhdistyksestä ja sen toiminnasta. SOAlla on noin 1200 jäsentä. Yhdistyksen tavoitteena on, että optikot hoitavat tulevaisuudessa merkittävän osan ennnaltaehkäisevästä silmien terveydenhuollosta.


STTK:n järjestöpäällikkö Juska Kivioja (kuva oikealla) esitteli Aula Research Oy:n STTKn toimeksiannosta tekemän järjestäytymistutkimuksen tuloksia. Tutkimuksessa perehdyttiin mielikuviin ammattiliitoista sekä syihin liittoon kuulumiselle tai kuulumattomuudelle. Lisäksi tutkimuksessa selvitettiin mitä kautta ja millaisessa elämänvaiheessa ammattiliittoon liitytään.

Liittojen jäsenet olivat varsin tyytyväisiä jäsenyyteensä. Liittymispäätökseen vaikuttavat eniten työpaikan luottamusmies ja työkaverit. Moni oli liittynyt jo opintojen aikana tai heti niiden päätyttyä. Jäsenet arvostavat paljon liitosta saatavaa työsuhdeneuvontaa, tukea riitatilanteissa ja oikeusturvaa.

Kokouksen toimihenkilöt

Edustajiston puheenjohtaja on Ritva Väyrynen (Logistiikan toimihenkilöt) ja 1. varapuheenjohtaja Jaana Monto (Taloushallinnon ammattilaiset). Kokouksen sihteerinä toimi hallintosihteeri Tuula Seppälä-Koski.

Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Pekka Kortelainen (Logistiikan toimihenkilöt) ja Sanna Koivusaari (MaMa). Ääntenlaskijoiksi valittiin Laura Puustinen (ET), Arja Karimäki (Taloushallinnon ammattilaiset) ja Kaija Raatikainen (Ystea). Kaikki kokouksen päätökset tehtiin kuitenkin yksimielisesti.

Jäsenmaksut 2015

Edustajiston päätöksen mukaisesti vuoden 2015 jäsenmaksut pysyvät ennallaan lukuun ottamatta minimimaksua. Finanssivalvonta määrittelee vuosittain työttömyyskassan jäsenmaksun. Liiton minimimaksu nousee työttömyyskassan jäsenmaksun kohoamisen vuoksi.

Varsinainen jäsen (liitto + työttömyyskassa): 1,55 % jäsenen kaikesta ennakonpidätyksen alaisesta palkkatulosta, ammatinharjoittamisesta saatavasta tulosta, työttömyyskassan maksamasta päivärahasta tai työvoimapoliittisen aikuiskoulutustuen veronalaisesta osasta taikka muusta työttömyyskassan maksamasta etuudesta, kuitenkin enintään 45 €/kk ja vähintään 12 €/kk sisältäen työttömyyskassamaksun.

Pelkän liiton jäsen: 1,20 % jäsenen ennakonpidätyksen alaisesta palkkatulosta, ammatinharjoittamisesta saatavasta tulosta, kuitenkin enintään 34 €/kk ja vähintään 12 €/kk.

Varsinainen jäsen, joka ei saa palkkaa, ammatinharjoittamisesta kertyvää työtuloa, työttömyyskassan maksamaa korvausta tai etuutta: 12 €/kk sisältäen työttömyyskassamaksun.

Varsinainen jäsen, joka toimii yrittäjänä: 34 €/kk

Eläkeläisjäsenet: 8,5 €/kk

Opiskelijajäsen: jäsenmaksua ei peritä. Jos opiskelijajäsen kuuluu työttömyyskassaan, on kassan jäsenmaksu 11,50 €.

Jäsenyhdistykset: jäsenmaksua ei peritä.