Huolinta-alan palkankorotukset ja muutokset työehtosopimukseen 1.1.2019

Logistiikka-alojen työehtosopimusten mukaan liittojen tuli päästä sopimukseen 1.1.2019 voimaan tulevista palkankorotuksista viimeistään 31.12.2018. Sopimus palkankorotuksista on nyt saavutettu.

Huolinta-alan toimihenkilöiden henkilökohtaisia kuukausipalkkoja korotetaan 1.1.2019 lukien 1,6 %:n yleiskorotuksella.

Työehtosopimuksen taulukkopalkkoja korotetaan 1.1.2019 lukien noin 2,6 %:lla. Taulukkopalkkojen yleiskorotusta (1,6 %) suurempi korotus (2,6 %) aiheuttaa henkilökohtaisen palkankorotuksen vain siinä tapauksessa, että toimihenkilön henkilökohtainen palkka alittaa uuden taulukkopalkan.

Muut muutokset työehtosopimukseen

1.1.2019 alkaen säännöllistä työaikaa voidaan paikallisesti sopimalla pidentää enintään 12 tuntiin vuorokaudessa ja 50 tuntiin viikossa. Työajan pitää kuitenkin tasoittua keskimäärin 40 tuntiin tasoittumisjakson aikana, jonka pituus saa olla enintään 16 viikkoa.

Työehtosopimuksen mukaan säännöllinen työaika voi olla enintään 10 tuntia vuorokaudessa ja 48 tuntia viikossa tasoittuen keskimäärin 40 tuntiin viikossa enintään 16 viikon tasoittumisjakson aikana.

1.1.2019 alkaen niille toimihenkilöille, joiden säännöllinen työaika on 7,5 tuntia päivässä ja 37,5 tuntia viikossa maksetaan työvuoroluettelon mukaisen vuorokautisen tai viikoittaisen työajan ylittävästä lisätyöstä 50 %:lla korotettu palkka. Tähän asti tällainen lisätyö on korvattu vain yksinkertaisella palkalla.

Uudet taulukkopalkat ja voimassa oleva huolinta-alan toimihenkilöiden työehtosopimus löytyy ERTOn kotisivuilta.  

 Lisätietoja:

 Sini Maijala, lakimies, Toimihenkilöliitto ERTO, p. 09 6132 3266, sini.maijala@erto.fi

Karo-Petteri Kuusisto, asiantuntija, Toimihenkilöliitto ERTO, p. 09 6132 3269, karo-petteri.kuusisto@erto.fi