Taloushallinnon palkat nousussa

Taloushallintoalan palkat ovat edelleen alhaiset, mutta kehittyvät yleistä ansiokehitystä paremmin. Alan yleisimmän palkkanimikkeen kirjanpitäjän kuukausiansiot nousivat vuodessa 2.468 euroon eli 1,8 %. Toiseksi yleisimmän nimikkeen palkanlaskijan ansiot nousivat 2.449 euroon eli 5,7 %. Yleinen ansiokehitys samana aikana oli koko maassa 1,2 %.

- Taloushallintoala kasvaa ja tarvitsee koko ajan uutta henkilöstöä.  Tämä alkaa nyt näkyä myös palkoissa. Tämän osoittaa esimerkiksi palkanlaskijoiden 5,7 %:n ansiokehitys viimeisen vuoden aikana, toteaa Toimihenkilöliitto ERTOn puheenjohtaja Juri Aaltonen.

Taloushallintoala on voimakkaasti naisvaltainen. Toimihenkilöliitto ERTOn taloushallintoalan palkkakyselyyn vastanneista yli 90 prosenttia oli naisia. Yleisimmät tutkintonimikkeet alalla ovat merkonomi ja tradenomi. Alan KLT-ammattitutkinto on 13 prosentilla.

- Taloushallintoalan palkat eivät edelleenkään vastaa työn vaativuutta eikä alan työtä arvosteta sille kuuluvalla tavalla, Juri Aaltonen toteaa.

Taloushallintoalan liikevaihto on kasvanut 2000-luvulla joka vuosi. Perinteisen kirjanpidon ja palkanlaskennan lisäksi erilaiset kehittyneet neuvontapalvelut lisäävät koko ajan osuuttaan alan liikevaihdosta ja samalla kasvattavat alan henkilöstön osaamisvaatimuksia.

- Taloushallintoalan työn vaativuus kasvaa koko ajan. Alan ammattilaisista on pulaa. Käytännössä tämä tarkoittaa, että alan edunvalvonnassa on hyvät mahdollisuudet saavuttaa keskimääräistä palkkakehitystä parempia tuloksia, toteaa Taloushallinnon ammattilaiset ry:n puheenjohtaja Teemu Miettinen.

ERTOn taloushallintoalan palkkakyselyyn vastanneet pitivät tärkeimpänä liiton tehtävänä alan arvostuksen ja palkkauksen kehittämistä.

Toiseksi tärkeimpänä liiton tehtävänä pidettiin Taloushallintoalan työehtosopimuksen saamista yleissitovaksi. Taloushallintoalan työehtosopimuksen yleissitovuuden esteenä on työnantajien alhainen järjestäytymisaste. Vastaajista yli puolet ei tiennyt, onko oma työnantaja järjestäytynyt työnantajaliittoon.

Palkkatiedot ilmenevät Toimihenkilöliitto ERTO ry:n taloushallintoalan jäsenille tekemästä palkkakyselystä syyskuun 2014 palkoista. Kyselyyn vastasi yhteensä 633 taloushallintoalan ammattilaista.

Toimihenkilöliitto ERTO neuvottelee valtakunnallisen Taloushallintoalan työehtosopimuksen yhdessä Palvelualojen Työnantajat Palta ry:n kanssa. Sopimuksessa määritellään mm. alan palkat ja työehdot. 

Taloushallintoalan ammattilaiset ry on taloushallintoalan edunvalvontaan keskittynyt Toimihenkilöliitto ERTOn jäsenyhdistys, joka edustaa taloushallintoalan ammattilaisia koulutustaustasta riippumatta. Yhdistyksen tavoitteena on edistää jäsentensä ammatillisia, oikeudellisia, sosiaalisia ja taloudellisia etuja.

Taloushallinnon säännöllisen työajan kuukausiansiot fraktiileittain ja keskiarvo 9/2014. (Lähde: Toimihenkilöliitto ERTO ry:n palkkatutkimus, N:633)

25 %

50 %, mediaani

75 %

Keskiarvo

KIRJANPITÄJÄ

2134

2420

2714

2468

Kokemusvuodet

alle 5 v

1900

2050

2250

2084

5-10 v

2069

2370

2563

2394

11-15 v

2255

2446

2900

2570

16-20 v

2271

2635

2890

2700

21-25 v

2357

2543

2917

2697

yli 25 v

2442

2600

2821

2663

PALKANLASKIJA

2163

2406

2717

2 449

Kokemusvuodet

alle 5 v

1990

2105

2250

2123

5-10 v

2145

2399

2515

2379

11-15 v

2393

2570

2973

2660

16-20 v

2160

2708

2780

2549

21-25 v

2447

2474

2500

2474

yli 25 v

2393

2645

3000

2670

TOIMISTOPÄÄLLIKKÖ

2493

3125

4513

3362

TOIMISTOSIHTEERI

2148

2216

2576

2351

 Lisätiedot:

Helena Lievonen, lakimies, Toimihenkilöliitto ERTO ry, p. 09-6132 3246

Teemu Miettinen, puheenjohtaja, Taloushallinnon ammattilaiset ry, p. 044 999 7791, teemu.miettinen@erto.fi

Juri Aaltonen, puheenjohtaja, Toimihenkilöliitto ERTO ry, p.040 553 8536.

www.taloushallinnonammattilaiset.fi 
www.erto.fi