Schenkerissä tessimuutoksia jäsenäänestyksellä

Toimihenkilöliitto ERTO sopii toimihenkilöiden puolesta autoliikenteen ja huolinnan yleissitovat työehtosopimukset yhdessä työnantajaliittojen kanssa (Autoliikenteen työnantajaliitto ALT sekä Palvelualojen työnantajat PALTA). Osapuolet ovat sopineet, että Schenker Oy:n toimihenkilöihin noudatetaan uudella tavalla 1.1.2015 alkaen huolinta-alan työehtosopimusta ja autoliikennealojen  työehtosopimusta.

Työehsosopimusmuutos koskee noin 133 toimihenkilöä ja seuraavia toimintayksiköitä:

  • Huolinta-alan toimihenkilöiden tes: Air & Ocean, Asiakaspalvelu, Cross Product Management, Direct, HR, IT, Myynti, Talous, Viestintä sekä Muu hallinto

  • Autoliikennealojen toimihenkilöiden tes: Muu operatiivinen

ERTO voi lain perusteella sopia kaikkien alalla työskentelevien toimihenkilöiden työehdoista sekä valtakunnallisesti että ERTOn luottamusmiesten toimesta paikallisesti.

- Allekirjoitettu pöytäkirja on osoitus siitä, että autoliikenteessä sekä huolinnassa työehtosopimusosapuolet pystyvät reagoimaan toiminnallisiin muutoksiin kaikkia osapuolia tyydyttävällä tavalla, ERTOn puheenjohtaja Juri Aaltonen sanoo.

Jäsenet kannattavat muutosta

Neuvotteluja Schenker Oy:n toiminnallisten muutosten vaikutuksesta sovellettavaan työehtosopimukseen on käyty keväästä 2014 alkaen. Neuvotteluissa saavutettiin työnantajan kanssa tulos marraskuussa ja se vietiin ERTOssa sitovaan jäsenäänestykseen. Äänestyksessä hyväksymistä puolsi 93 % jäsenistä.

Vaihdoksessa kenenkään työsuhteen ehdot eivät heikkene eikä kenenkään palkka alene. Osa toimihenkilöistä saa palkankorotuksen. 

Lisätietoja:

- Asiantuntija Karo-Petteri Kuusisto, karo-petteri.kuusisto@erto.fi, p. (09) 6132 3269

- Puheenjohtaja Juri Aaltonen, juri.aaltonen@erto.fi, p. 040 553 8536