Eläinklinikoiden työntekijät uupuvat – ala kaipaa lisää arvostusta

Toimihenkilöliitto ERTOn kyselyn mukaan lähes puolet eläinlääkäriasemien ja eläinklinikoiden työntekijöistä kertoo työssä jaksamisen heikentyneen kuluneen vuoden aikana. Työntekijöiden mukaan eniten työssä jaksamista parantaisi arvostuksen saaminen. ERTO pyrkii parantamaan alan arvostusta muun muassa työehtosuosituksen avulla.

Toimihenkilöliitto ERTOn lokakuussa jäseniltään tekemän kyselyn mukaan 46 prosenttia eläinlääkäriasemien ja eläinklinikoiden työntekijöistä kertoo työssä jaksamisensa heikentyneen viimeisen vuoden aikana. 7 prosenttia ilmoittaa jaksamisen parantuneen ja 47 prosenttia kertoo jaksamisen pysyneen samana. Vastaajat

ERTO lähetti kyselyn noin 300 jäsenelleen, jotka työskentelevät eläinlääkäriasemilla ja eläinklinikoilla hoitajina tai hallinnollisissa tehtävissä. Kyselyyn vastasi 34 prosenttia alalla työskentelevistä jäsenistä.

Työntekijöiden mukaan eniten työssä jaksamista parantaisi arvostuksen saaminen työtovereilta tai esimieheltä.

- Jaksamisen lisäksi ongelmana on myös lain noudattaminen. 58 prosenttia vastaajista ilmoittaa, että heille ei makseta ylitöistä korvausta joko lainkaan tai vain tunti-tunnista periaatteella. Lain mukaan ylitöistä pitää maksaa korotettua palkkaa, sanoo Toimihenkilöliitto ERTOn puheenjohtaja Juri Aaltonen.

Alan työtä pitää arvostaa

Lemmikit yleistyvät ja eläinklinikka-ala kasvaa sen mukana. Aaltosen mukaan alan ammattilaisten tekemää työtä pitäisi arvostaa enemmän.

- Alan kasvamisen ja keskittymisen pitäisi näkyä myös siinä, että yleisiä työelämäsääntöjä noudatetaan. ERTO tekee töitä sen eteen, että eläinlääkäriasemien ja eläinklinikoiden työntekijöitä arvostetaan enemmän ja työehtoja parannetaan. Tavoitteenamme on solmia eläinhoitoalaa koskeva työehtosopimus, Aaltonen sanoo.

Ennen kuin työehtosopimus alalle saavutetaan, ERTO pyrkii parantamaan eläinhoitoalan työntekijöiden aseman ja työn arvostusta muun muassa laatimalla työehtosuosituksen.

ERTO on uusinut 1.1.2019 alkaen alan työehtosuosituksen, jossa alan palkkoja nostetaan yleiskorostusten mukaisesti 1,6 %. Eläinhoitajat ja työnantajat voivat käyttää työehtosopimuksen puuttuessa työehtosuositusta ohjeena sopiessaan työehdoista, kuten palkoista.

 Lisätietoja: ERTOn puheenjohtaja Juri Aaltonen 040 553 87536