Puolueet myöntävät: Itsensä työllistäjien asema sosiaaliturvassa on epäselvä

Itsensä työllistäjiä tulkitaan tällä hetkellä epäselvästi palkansaajaroolin ja yrittäjän välillä, myönsivät kansanedustajat tänään Itset ry:n vaalipaneelissa Helsingin Musiikkitalossa. Toimihenkilöliitto ERTOn mielestä itsensä työllistäjän pitäisi saada itse valita, haluaako hän vakuuttaa ei-työsuhteisen tulonsa kuten palkansaaja vai kuten yrittäjä.

Eri puolueet tuntuvat olevan yhtä mieltä siitä, että itsensä työllistäjän asemaa pitää parantaa. Puolueilla tuntuu olevan yhtenäinen linja myös siitä, että nykyistä työlainsäädäntöä pitää kehittää ja sitä tulkitaan itsensä työllistäjien kohdalla tällä hetkellä epäselvästi. Esimerkiksi osuuskunnissa työskenteleviä on tulkittu vaihtelevasti palkansaajaksi ja yrittäjäksi. 

Tämä ilmeni tänään Helsingin Musiikkitalossa pidetyssä Itset ry:n järjestämässä vaalipaneelissa, jossa keskusteltiin itsensä työllistäjien neuvotteluoikeudesta ja oikeudesta sosiaaliturvaan. 

Vihreiden Outi Alanko-Kahiluoto sanoi paneelissa, että on yhteiskunnan etu saada itsensä työllistäjät kunnolla sosiaaliturvan piiriin.  

-Työlainsäädäntöä pitää muuttaa niin, että voimme paremmin määritellä, kuka on työsuhteessa ja kuka ei. Lain pitää lisäksi kohdella työntekijää oikeudenmukaisesti riippumatta työntekemisen muodosta, Alanko-Kahiluoto sanoi.  

Itsensä työlliställe mahdollisuus valita 

Eri puolueiden kansanedustajista koostuva paneeli ei kuitenkaan tarjonnut yhtenäistä ja selkeää vastausta siihen, miten työlainsäädäntöä tulisi konkreettisesti muuttaa.  

Toimihenkilöliitto ERTO on jo pitkään puhunut sen puolesta, että itsensä työllistäjä saisi itse valita, vakuuttaako hän yrittäjätulonsa palkansaajantyöttömyyskassassa ja työntekijän eläkelaissa vai kuten yrittäjä.  

-Ainakin kevytyrittäjille, joiden tunnusmerkkinä on tehdä toimeksiantoja omalla nimellä ilman yrityksen y-tunnusta, pitäisi antaa oikeus tällaiseen valintaan, sanoo ERTOn puheenjohtaja Juri Aaltonen. 

Aaltosen mukaan tämä tarkoittaisi käytännössä, että halutessaan palkansaajan turvan pitäisi hänen liittyä palkansaajan työttömyyskassaan ja vakuuttaa tulonsa työeläkejärjestelmässä. Hänen pitäisi myös maksaa kaikki palkan niin sanotut sivukulut. Moni itsensä työllistäjä on tähän valmis.  

Se saa, joka maksaa 

Paneelikeskustelussa nousi esiin, että ongelma itsensä työllistäjien sosiaaliturvaan liittyvissä uudistuksissa tähän asti on ollut päätös kustannusten maksajasta.  

ERTOn Juri Aaltonen korostaa, että itsensä työllistäjien sosiaaliturvan kustannuksia ei ole tarkoitus siirtää työsuhteisten tai valtion verovaroin maksettavaksi. Työsuhteisen palkansaajan työeläkemaksu on tällä hetkellä keskimäärin 24,4 prosenttia, josta työntekijä maksaa itse 6,75 prosenttia. 

-Jos itsensä työllistäjä voisi saada palkansaajan eläketurvan palkasta vähennettävällä vajaan seitsemän prosentin eläkevakuutusmaksulla, saisi hän sen vajaa 18 prosenttiyksikköä halvemmalla kuin palkansaaja. Tällainen eläkejärjestely suosisi itsensä työllistäjien käyttöä työsuhteisen sijasta, eikä olisi reilua omat eläkkeensä maksaville työsuhteisille. 

Osa itsensä työllistäjistä on kuitenkin halukkaita maksamaan itse eläkemaksuja koko vajaan 25 prosentin osuuden ansioistaan. Eläketurvakeskus kuitenkin kielsi tällaisen vakuuttamisen keväällä 2017 linjaamalla, että työntekijän eläkevakuutuksessa voi olla vakuutettuna vain työsuhteessa työtä tekevä.  

- Tähän pitää saada muutos, Aaltonen sanoo. 

 

ITSET ry on ammattiliittojen ja palkansaajakeskusjärjestöjen välinen työryhmä, jossa käsitellään itsensätyöllistäjien asioita. Tähän kuuluvat itsensätyöllistäjiä koskevat työlainsäädäntö- , kilpailuoikeus-, ja sosiaaliturva-uudistukset. 

Paneelikeskusteluun osallistuivat kansanedustajista Outi Alanko-Kahiluoto (Vihreät), Harri Jaskari, (Kokoomus), Anna Kontula, (Vasemmistoliitto), Antero Laukkanen, (Kristillisdemokraatit), Arto Pirttilahti, (Keskusta), Pilvi Torsti, (Sosialidemokraatit)  

Tilaisuuden järjestivät Akava, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL, Muusikkojen liitto, Palvelualojen ammattiliitto PAM, Suomen freelance-journalistit, Suomen journalistiliitto, Suomen Näyttelijäliitto, Taide- ja kulttuurialan ammattijärjestö TAKU, Teatteri- ja mediatyöntekijöiden liitto TEME, Tieteentekijöiden liitto sekä Toimihenkilöliitto ERTO.