ERTOn viesti säätytalolle: ehdotukset työllisyyden parantamiseksi

Toimihenkilöliitto ERTO vastaa hallituksen pyyntöön ja esittää omat toimenpide-ehdotuksensa työllisyyden parantamiseksi. ERTO ehdottaa muun muassa kilpailukieltojen kieltämistä, turvallisen kevytyrittäjyyden mahdollistamista sekä toimenpiteitä osatyökykyisten parempaan työllistymiseen.

Hallitus on pyytänyt palkansaajajärjestöiltä ehdotuksia, joilla Suomeen saataisiin luotua kymmeniätuhansia uusia työpaikkoja. Toimihenkilöliitto ERTO on linjannut omat ehdotuksensa tekemällä viime viikolla kyselyn noin 300 henkilöstön edustajalle ja muulle aktiiville.  

Kilpailukiellot pitää kieltää 

Yhtenä työllistämistoimeenpiteenä ERTO haluaa kieltää työsuhteen jälkeiseen aikaan liittyvät kilpailukieltosopimukset kokonaan tai ainakin niiden käytön alle 5000 euroa kuukaudessa ansaitsevien työsuhteissa. 

Kilpailukieltosopimuksella kielletään työntekijää tekemästä työsuhteen päättymisen jälkeen työsopimusta entisen työnantajan kanssa kilpailevaan yritykseen yleensä kuudeksi kuukaudeksi. Työsopimuslain mukaan sopimus saadaan tehdä vain ”erityisen painavasta syystä”. 

- Kilpailukieltosopimukset ovat lain mukaan poikkeuksia, mutta esimerkiksi taloushallintoalalla 23 prosentissa työsuhteista on tällaisesta sovittu. Kaikki liittoon tulleet kilpailukieltosopimukset ovat olleet laittomia. Kilpailukieltosopimusten todellisena tarkoituksena onkin estää työpaikan vaihtaminen ja vaikeuttaa näin työnantajia palkkaamasta sille tarpeellista henkilökuntaa. Esimerkiksi Kaliforniassa Piilaaksossa on lailla kielletty kilpailukieltosopimukset työmarkkinoita jäykistävinä, sanoo Toimihenkilöliitto ERTOn puheenjohtaja Juri Aaltonen.   

Mahdollistetaan turvallinen kevytyrittäjyys 

ERTO haluaa mahdollistaa turvallisen kevytyrittäjyyden eli yrittäjyyden ilman y-tunnusta ja näin helpottaa niin sanotun monityön tekemistä. Monityö tarkoittaa palkkatyön ja yrittäjyyden samanaikaisuutta tai peräkkäisyyttä. Monityön tekeminen voi olla esimerkiksi osa-aikaisessa palkkatyössä olevalle tapa lisätyöllistää itseään ja turvata toimeentulonsa tai toteuttaa omaa erityisosaamistaan myös ansiotarkoituksessa.  

- Kevytyrittäjälle ja niin sanotulle monityötä tekevälle pitää antaa palkansaajan tavoin oikeus vakuuttaa yrittäjätulonsa palkansaajan eläkevakuutuksessa ja palkansaajan työttömyyskassassa. Tällaisessa tapauksessa hän itse maksaa sekä palkansaajan että työnantajan osuudet vakuutusmaksuista, Juri Aaltonen sanoo. 

Osatyökykyisten parempi työllisyys 

Työelämän ulkopuolella olevista työkykyisistä jo tällä hetkellä 65000 haluaisi työskennellä ja arvioi myös olevansa kykeneviä työhön. ERTO ehdottaa, että TE-toimistojen toimintaa kehitetään tavoitteena työttömien, mukaan lukien osatyökykyisten yhden luukun palveluperiaate. Lisäksi työkykykoordinaattoreiden määrää työvoimatoimistoissa tulisi lisätä.  

- Esitämme lisäksi, että annamme osatyökykyiselle yksinyrittäjälle oikeuden palkata ensimmäiseksi työntekijäkseen täysin työkykyisen työntekijän palkkatuella. Näin syntyy kaksi työpaikkaa: osatyökykyinen yrittäjä sekä hänen työntekijänsä, puheenjohtaja Juri Aaltonen sanoo. 

ERTO haluaa muutenkin lisätä ja helpottaa palkkatuen käyttöä. ERTO ehdottaa lisäksi, että työnantajalle maksetaan rahapalkkio, jos se palkkaa palkkatuella olleen heti tukijakson jälkeen vähintään 12 kuukauden kokoaikaiseen työsuhteeseen. 

- Lisäksi haluamme jakaa työaikaa vahvistamalla työntekijän oikeutta siirtyä osa-aikatyöhön ja oikeutta palata takaisin aikaisempaan kokoaikatyöhön antamalla työntekijälle oikeuden siirtyä esimerkiksi nelipäiväiseen työviikkoon vuodeksi.  

Lisätietoja: Puheenjohtaja Juri Aaltonen, 040 553 8536, juri.aaltonen@erto.fi