Kolmasosa haluaisi tehdä enemmän etätöitä – yleinen este käytäntöjen puute

Kolmasosa yksityisen sektorin toimihenkilöistä haluaisi tehdä enemmän etätöitä. Yleinen este etätyölle on se, ettei työpaikalla ole siihen sovittuja käytäntöjä. Tämä selvisi Toimihenkilöliitto ERTOn jäsenilleen tekemässä kyselyssä.

Kolmasosa yksityisen sektorin toimihenkilöistä haluaisi tehdä enemmän etätöitä. 22 prosenttia sanoo, ettei saa tehdä etätöitä ollenkaan, vaikka haluaisi ja 12 prosenttia haluaisi tehdä niitä enemmän.

Puolessa tapauksessa etätyöt estää vastaajien mukaan työn luonne, joka ei mahdollista etätyötä. Kuitenkin joka neljännessä syynä on se, ettei etätyön periaatteista ole neuvoteltu tai sovittu työpaikalla.

Toimihenkilöliitto ERTO kysyi jäseniltään lokakuussa etätöiden tekemisestä, ja kyselyyn vastasi 2383 jäsentä. Liiton jäsenet työskentelevät yksityisellä sektorilla erilaisten palvelu- ja erityisalojen yritysten, yhdistysten ja yhteisöjen palveluksessa.

Etätyö osaksi paikallista sopimista

Etätyö on yksi oman työn hallinnan välineitä. Oman työn hallinta ja siihen vaikuttaminen lisäävät työtyytyväisyyttä, vähentävät poissaoloja ja parantavat tuottavuutta.

- On hienoa, että kaksi kolmasosaa saa tehdä etätyötä sen verran kuin haluaa. Mutta kolmasosa haluaisi tehdä enemmän etätyötä ja asia olisi usein ratkaistavissa sopimalla, sanoo Toimihenkilöliitto ERTOn puheenjohtaja Juri Aaltonen.

Etätyön mahdollistaminen on Aaltosen mukaan esimerkki asiasta, jota ei aina osata huomioida osaksi paikallista yhteistyötä ja sopimista. Hän kehottaakin käytännöistä sopimiseen avoimesti henkilöstön kanssa. Jos työpaikalla on valittu luottamusmies, silloin työnantaja sopii käytännöistä hänen kauttaan.

Ensiksi pitää sopia, missä työtehtävissä on oikeus tehdä etätöitä ja kuinka usein.

- Työpaikalla voidaan sopia esimerkiksi, että jokaisella työntekijällä on mahdollisuus enintään yhteen etäpäivään viikossa, niin että se sovitaan etukäteen esimiehen kanssa, Aaltonen sanoo.

Riippuen työn luonteesta ja työtehtävästä, etukäteen voidaan sopia myös työtehtävät, joita etätyöpäivän aikana hoidetaan. Etukäteen tulee myös sopia, miten työajanseuranta hoidetaan etäpäivinä.

- Työvälineet pitää myös varmistaa kuntoon eli esimerkiksi että verkkoyhteydet ovat kunnossa ja keskustella työntekijän ergonomia-asioista kotitoimistolla.

Tietoturva-asioista tulee myös sopia esimerkiksi se, onko tarpeen käyttää suojattuja tietoliikenneyhteyksiä ja jos on, miten ne hoidetaan.

- Jossain tehtävissä voi olla tarpeen sopia esimerkiksi, ettei mitään papereita viedä kotiin, jottei tietoturva vaarannu, Aaltonen muistuttaa.