Palkansaajan ja yrittäjän työttömyysturva paranevat väliaikaisesti 

Koronavirus on aiheuttanut massiivisen määrän yt-neuvotteluja ja aiheuttaa laajoja lomautuksia. Työttömyysturvaan on tänään 9.4.2020 hyväksytty väliaikaisia korona-ajan parannuksia turvaamaan lomautettujen toimeentuloa. 

Palkansaajaa koskevat työttömyysturvamuutokset (HE 38/2020)

  • Omavastuupäivät poistuvat

Työttömän/lomautetun ns. viisi omavastuupäivää poistuvat. Oikeus työttömyysturvaan on nyt ensimmäisestä lomautus- ja irtisanomisesta johtuvasta työttömyyspäivästä lukien. Muutos koskee 16.3. – 6.7. välillä alkavia työttömyyksiä/lomautuksia.

  • Työssäoloehto lyhenee

Ansiosidonnaisen turvan edellytyksenä oleva työssäoloehto lyhenee. Palkansaajien työssäoloehto olisi 13 kalenteriviikkoa, kun se nyt on 26 kalenteriviikkoa. Uutta lyhyempää aikaa sovelletaan vain, jos työtön ei täytä 26 viikon työssäoloehtoa. Yrittäjän ns. ei omistavan perheenjäsenen työssäoloehto puolitetaan vastaavasti 52 viikosta 26 viikkoon.

  • Lomautus ei kuluta työttömyysturvan enimmäisaikaa

Koronalomautuksen perusteella maksettava työttömyyspäiväraha ei kuluttaisi työttömyyspäivärahan enimmäismaksuaikaa. Muutos siis parantaa turvaa, jos työttömyys pitkittyy. 

Lainmuutoksella vahvistetaan käytäntö, että työttömyysturvalain tarkoittama lomautus voi perustua työnantajan ja työntekijän väliseen sopimukseen.

Muutokset ovat voimassa 6.7.2020 saakka. Muutoksia sovellettaisiin takautuvasti 16.3.2020 alkaen.

Yrittäjän työttömyysturvamuutokset (HE 35/2020)

Koronakriisi on iskenyt monien yrittäjien ja erityisesti yksinyrittäjien toimeentuloon kohtuuttomasti. ERTO on jo vuosia vaatinut yksinyrittäjien sosiaaliturvan parannuksia, mutta uudistuksia ei ole saatu aikaiseksi.

Maan hallituksen (s. 8) arvion mukaan yrittäjistä 85 prosenttia toimii alalla, jossa yritystoiminnan harjoittaminen on vaikeutunut kriisin johdosta ja että muutos kohtaisi noin 285 000 yrittäjää. 

Nyt yrittäjät saavat oikeuden koronakriisin ajaksi työmarkkinatukeen. Työmarkkinatukeen on mahdollisuus kaikilla yrittäjillä riippumatta siitä, harjoitetaanko yritystoimintaa yksityisenä elinkeinonharjoittaja tai yhtiömuodossa

Yrittäjän työmarkkinatuen edellytykset

Työmarkkinatukea voidaan yrittäjälle maksaa ajalta 16.3.2020–30.6.2020. Jos yrittäjä rekisteröityy TE-toimistoon työnhakijaksi viimeistään 15.4.2020, hänellä on oikeus työmarkkinatukeen työnhakua edeltävältä ajalta, kunhan tuen saamisen edellytykset täyttyvät.

Työmarkkinatuen saaminen edellyttää, että

  • yrittäjän päätoiminen työskentely on päättynyt tai
  • yritystoiminnasta saatava tulo on vähemmän kuin 1 089,67 euroa kuukaudessa siinä jokaista yrittäjänä työskentelevää henkilöä kohti.

Päätoimisen työskentelyn päättymisen tai tulon vähentymisen tulee johtua hyvin laajalle levinneestä vakavasta tartuntataudista eli koronavirusepidemiasta.

Työmarkkinatuen saaminen ei edellytä

  • yritystoiminnan lopettamista
  • yrittäjien eläkelain mukaisesta vakuutuksesta luopumista,
  • yrityksen lopettamistoimia.

Opinnot eivät estä oikeutta työmarkkinatukeen. Työmarkkinatukea haetaan KELAsta.
Lisätietoja KELAsta.