Teollisuuden palkansaajat TP ry:n uudeksi puheenjohtajaksi Juri Aaltonen ERTOsta

Toimihenkilöliitto ERTOn puheenjohtaja Juri Aaltonen on valittu TP:n hallituksen puheenjohtajaksi kaudelle 2021-2022. Hallituksen varapuheenjohtajiksi 9.12.2020 järjestetty syyskokous nimesi Petri Vanhalan Paperiliitosta ja Jari Jokisen Tekniikan akateemiset TEKistä. TP:n puheenjohtaja valitaan vuorotellen eri palkansaajakeskusjärjestöjä edustavista jäsenliitoista.

"Teollisuuden palkansaajat on vakiinnuttamassa paikkansa Suomen työelämän kehittäjänä ja tiedon tuottajana. Työhyvinvointi, tuottavuus, teollisuuden toimintaedellytykset ja edunvalvonnan koordinointi ovat asioita, joita edistän ilomielin Teollisuuden palkansaajien puheenjohtajana", sanoo Juri Aaltonen.

Laadukkaat julkaisut toiminnan keskiössä

TP käynnisti oman tutkimus- ja julkaisutoiminnan loppuvuodesta 2018. Edistys-julkaisusarja nojaa vahvaan asiantuntijuuteen ja tuottaa tutkittua tietoa yhteiskunnalliseen keskusteluun. Julkaisujen aiheet koskevat laajasti työelämän ajankohtaisia kysymyksiä.

Ensimmäisen kahden vuoden aikana Edistys-sarjan julkaisuja on ilmestynyt kahdeksan. Ajatuspajatoiminta on TP:n toiminnan keskiössä myös tulevana vuonna.

"On hienoa, että jäsenliitot jakavat näkemyksen Edistys-julkaisujen merkityksestä yhteiskunnallisen keskustelun pohjustajana. Ensi vuonna vahvistamme paikkaamme palkansaajaliikkeen ajatuspajana entisestään. Alkuvuoden julkaisut tulevat käsittelemään henkilöstön edustusta yritysten hallinnossa sekä paikallista sopimista", kertoo TP:n pääsihteeri Merja Jutila Roon.

Teollisuuden palkansaajat TP ry on jäsenliittojensa yhteistyö-, tutkimus- ja vaikuttamisjärjestö. Vuonna 2020 TP:ssä on 14 ammattiliittoa kaikista kolmesta palkansaajien keskusjärjestöstä. TP:n liittojen edustamilla aloilla työskentelee noin 400 000 palkansaajaa. Kaikki Edistys-sarjan julkaisut ovat luettavissa www.tpry.fi/edistys - sivuilla.

Lisätietoja:
Puheenjohtaja Juri Aaltonen, 040 553 8536, juri.aaltonen@erto.fi
Pääsihteeri Merja Jutila Roon, 050 325 4427, merja.jutila-roon@tpry.fi