ERTOn jäsenäänestys hyväksyi autoliikennealojen ja huolinta-alan toimihenkilöiden työehtosopimusten jatkokauden

Toimihenkilöliitto ERTO on sopinut tänään työnantajaliittojen kanssa, että huolinta-alan ja autoliikennealojen työehtosopimusten voimassaoloa jatketaan 31.3.2022 saakka. Jatkokausi hyväksyttiin lopullisesti sen jälkeen, kun ERTOn jäsenet olivat hyväksyneet sen jäsenäänestyksessä.

ERTO on sopinut tänään Palvelualojen työnantajat PALTAn ja Autoliikennealojen työnantajaliitto ALT kanssa, että huolinta-alan ja autoliikennealojen työehtosopimusten voimassaoloa jatketaan 12 kuukaudella 31.3.2022 saakka.

"Koronapandemian keskellä on syytä turvata työrauha ja pitää huolta kohtuullisesta ansiokehityksestä. Sovitut korotukset takaavat sekä huolinta- että autoliikennealoille kilpailukykyisen ansiokehityksen vuodelle 2021", sanoo ERTOn puheenjohtaja Juri Aaltonen.

Neuvottelutulos syntyi keskiviikkona 16.12., jonka jälkeen ERTO vei neuvottelutuloksen jäsenäänestykseen hyväksyttäväksi tai hylättäväksi. ERTO suositteli jäsenille neuvottelutuloksen hyväksymistä, ja jäsenäänestyksessä hyväksymistä kannattikin 72 prosenttia vastaajista. 25 prosenttia vastanneista oli sitä mieltä, että on liiton tehtävä päättää hyväksytäänkö tai hylätäänkö neuvottelutulos.

"Olemme vahvasti sitoutuneet jäsendemokratiaan ja laitamme neuvottelutulokset jäsenten hyväksyttäväksi. Olen iloinen, että jäsenten selvä enemmistö äänesti neuvottelutuloksen hyväksymisen puolesta. Logistiikan työehdoissa on paljon haasteita, mutta koronapandemia ei ole oikea aika niistä väittelemiseen. Jäsentenkin mielestä nyt oli sopimisen ja työrauhan aika", painottaa Aaltonen.

Jäsenäänestyksen valtakirjan mukaisesti ERTO on tänään sopinut Palvelualojen työnantajat PALTAn kanssa huolinta-alan toimihenkilöiden työehtosopimuksen sopimuskauden jatkamisesta 12 kuukaudella 31.3.2022 saakka.

Vastaavalla tavalla ERTO ja Autoliikennealojen työnantajaliitto ALT ovat tänään sopineet autoliikennealojen toimihenkilöiden työehtosopimuksen sopimuskauden jatkamisesta niin ikään 12 kuukaudella 31.3.2022 saakka.

Sekä huolinta-alalla että autoliikennealoilla palkkoja korotetaan 1.8.2021 lukien 1,9 prosenttia yleiskorotuksella. Taulukkopalkkoja korotetaan yleiskorotuksen lisäksi 1.8.2021 lukien autoliikennealoilla 0,4 prosenttia ja huolinta-alalla 0,5 prosenttia. Muilta osin työehtosopimuksiin ei tehty olennaisia muutoksia.

Tänään sovittujen korotusten lisäksi kummallakin sopimusalalla korotetaan 1.1.2021 lukien sekä henkilökohtaisia että taulukkopalkkoja voimassa olevien sopimusten mukaisesti 0,5 prosenttia.

Lisätiedot:

Juri Aaltonen
040 553 8536
juri.aaltonen@erto.fi