ERTO myöntää stipendin parhaalle työelämän kehittämistyölle

Toimihenkilöliitto ERTO tukee ammattikorkeakoulujen tavoitetta tiivistää työelämän ja koulutuksen vuorovaikutusta ja ammattikorkeakouluopiskelijoiden työelämään liittyvää kehittämistyötä jakamalla vuosittain stipendit.

ERTO palkitsee parhaimman ammattikorkeakouluopintoihin kuuluvan työelämän kehittämishankkeen yhdellä 1000 € ja kahdella 500 € suuruisella stipendillä. Stipendin yhteistyökumppaneita ovat Arene ry:n verkosto sekä vuosittaiset AMK-päivät.

Stipendi voidaan myöntää suomalaisessa ammattikorkeakoulussa opiskelevalle suomalaiselle tai ulkomaalaiselle tutkinto-opiskelijalle tai opiskelijaryhmälle, joka on suorittanut palkittavaksi esitettävän kehittämishankkeen tutkinto-opintojensa aikana. 

Stipendi voidaan myöntää minkä tahansa koulutusalan tai -ohjelman opiskelijalle tai monialaisille opiskelijaryhmille.

Ehdokkaat ammattikorkeakouluista

Ammattikorkeakoulut asettavat ehdokkaat 24.4.2015 mennessä. Kukin ammattikorkeakoulu sopii ja toteuttaa sisäisesti oman valintaprosessinsa. Ammattikorkeakoulu voi asettaa ehdolle yhden opiskelijan tai opiskelijaryhmän. Kunkin ehdokkaana olevan hankkeen osalta toimitetaan hankeraportti ja ohjaajien lausunnot. Toukokuussa palkitaan 31.3.2014–31.3.2015 suoritettuja tai valmistuneita kehittämishankkeita tai opinnäytetöitä.

Stipendin kohteena ovat työyhteisöjen toimintaan, henkilöstö- ja taloushallintoon, työilmapiiriin ja hyvinvointiin, teknologiatoimintaan, tutkimukseen ja tuotekehitykseen, innovaatiotoimintaan sekä palvelu- tai liiketoimintaprosessien kehittämiseen liittyvät hankkeet. 

Arviointiryhmässä on edustajat AMK-päiviltä, ARENEsta, ERTOsta ja SAMOKista.

Lisätietoa, tarkemmat arviointikriteerit ja ohjeet materiaalien toimittamisesta »