Allekirjoita kansalaisaloite "Oikeudenmukaisen liikenteen Eurooppa"

"Oikeudenmukaisen liikenteen Eurooppa" -kansalaisaloitteen tavoitteena on lopettaa sopimattomat liiketoimintatavat, jotka johtavat sosiaaliseen polkumyyntiin ja palkkojen polkemiseen.

Kansalaisaloitteella haetaan eurooppalaisille kuljetusalan työntekijöille parempia työ- ja elinolosuhteita. Aloitteen ovat käynnistäneet alan työntekijät. 

Kansalaisaloitteessa vaaditaan Euroopan komissiota varmistamaan terve kilpailu eri liikennemuodoissa ja takaamaan työntekijöiden yhdenvertainen kohtelu (samapalkkaisuuden ja samanlaisten työolojen periaatetta noudattaen) heidän kotimaastaan riippumatta.

Euroopassa työskentelee kuljetusaloilla noin 11 miljoonaa ihmistä. Monet heistä joutuvat työskentelemään ala-arvoissa olosuhteissa vailla minkäänlaista työsuhdeturvaa. 

Kansalaisaloitteeseen tarvitaan miljoona allekirjoitusta, jotta aloite etenisi EU-komission ja -parlamentin käsittelyyn. Aikaa on elokuun 2016 loppuun asti.

Allekirjoita aloite täällä »