Tutkimuskysely työhön sitoutumisesta

Arvoisa vastaanottaja,

Suoritan kasvatustieteen kandidaatintutkintoa Helsingin yliopistossa. Tämä kyselylomake on osa kandidaatintutkielmaani, jonka tavoitteena on tarkastella sekä kiinteää tuntimäärää tekevien että nollatyösopimuksella työskentelevien käsityksiä työstään ja sitoutumisestaan kyseiseen työhön. Tutkimuksen kannalta on tärkeää, että vastaajia löytyy molempien sopimustyyppien edustajista.

Kiinteätuntisten työsopimusten rinnalle ovat yhä enenevässä määrin tulleet nollatyösopimukset, joiden myötä työvuoroja ei välttämättä ole tarjolla joka viikko. Itseäni kiinnostaa, onko erilaisilla työsopimuksilla työskentelevien työntekijöiden työhön sitoutumisessa ja työhyvinvoinnissa eroja. 

Luottamuksellisuus 

Kyselyyn vastaaminen on täysin vapaaehtoista ja kaikki vastaukset käsitellään ehdottoman luottamuksellisesti. Aineisto käsitellään tilastollisin menetelmin. Vastaajia ei voida tunnistaa aineiston raportoinnista. Kandidaatintutkielmani ohjaanana toimii Yrjö Engeström, yrjo.engestrom@helsinki.fi

Vastausaikaa 3.4. saakka

Kyselyyn voi vastata sunnuntaihin 3. huhtikuuta 2016 saakka. Kyselyn täyttäminen kestää noin 10 minuuttia. Kyselyyn pääset tästä »  

Yhteistyöstä etukäteen kiittäen
Anna Ketola, yleisen ja aikuiskasvatustieteen opiskelija
anna.ketola@helsinki.fi