ERTO myöntää stipendin parhaalle työelämän kehittämistyölle

Toimihenkilöliitto ERTO tukee ammattikorkeakoulujen tavoitetta tiivistää työelämän ja koulutuksen vuorovaikutusta ja ammattikorkeakouluopiskelijoiden työelämään liittyvää kehittämistyötä jakamalla vuosittain stipendit.

ERTO palkitsee parhaimmat ammattikorkeakouluopintoihin kuuluvat työelämän kehittämishankkeet yhdellä 1000 € ja kahdella 500 € suuruisella stipendillä. 

Stipendi voidaan myöntää

  • suomalaisessa ammattikorkeakoulussa opiskelevalle suomalaiselle tai ulkomaalaiselle tutkinto-opiskelijalle tai opiskelijaryhmälle, joka on suorittanut palkittavaksi esitettävän kehittämishankkeen tutkinto-opintojensa aikana.
  • minkä tahansa koulutusalan tai -ohjelman opiskelijalle tai monialaisille opiskelijaryhmille.
  • opiskelijalle yhden kerran saman tutkinnon opinnoissa.

Stipendin yhteistyökumppaneita ovat Arene ry:n verkosto sekä vuosittaiset AMK-päivät.

Ehdokkaat ammattikorkeakouluista

Ammattikorkeakoulut asettavat ehdokkaat 5.4.2016 mennessä. Kukin ammattikorkeakoulu sopii ja toteuttaa sisäisesti oman valintaprosessinsa. Kunkin ehdokkaana olevan hankkeen osalta toimitetaan hanke- tai opinnäytetyöraportti ja ammattikorkeakoulun sekä työelämätahon ohjaajien lausunnot.

Stipendin kohteena ovat työyhteisöjen toimintaan, henkilöstö- ja taloushallintoon, työilmapiiriin ja hyvinvointiin, teknologiatoimintaan, tutkimukseen ja tuotekehitykseen, innovaatiotoimintaan sekä palvelu- tai liiketoimintaprosessien kehittämiseen liittyvät hankkeet.

Arviointiryhmässä on edustajat AMK-päiviltä, ARENEsta, ERTOsta ja SAMOKista.

Lisätietoja

Lisätietoa, tarkemmat arviointikriteerit ja ohjeet materiaalien toimittamisesta »