Palkitse yhdistysaktiivi – ehdota Vuoden Välkkyä!

TJS Opintokeskus jakaa vuosittain Vuoden Välkky -palkinnon. Vuoden Välkky -palkinnolla halutaan tuoda esiin hyviä ammattiyhdistystoimintaa kehittäviä ideoita. Palkinto jaetaan sellaisesta uutta luovasta ideasta tai toiminnasta, joka on ollut esimerkillistä jäsenpalvelua tai edistänyt ammattiyhdistyksen kehittymistä ja vaikuttavuutta tai lisännyt yhdistyksen jäsenten yhteenkuuluvuutta.

Tällaista toimintaa voivat olla esimerkiksi jäsentapahtumat ja -koulutukset, jotka kehittävät jäsenistön osaamista tai auttavat virkistäytymään, verkostoitumaan, saamaan vertaistukea tai luomaan yhteishenkeä. Toiminta voi olla myös yhdistyksen luottamustoimisten ja aktiivien motivoimista ja jaksamisen kehittämistä. Se voi olla myös perusjäsenten työssä jaksamiseen ja työpaikan epäkohtien korjaamiseen vaikuttamista.

TJS Opintokeskus etsii akavalaiseen tai STTK:laiseen yhdistykseen kuuluvaa aktiivia tai aktiivien ryhmää, jonka luova ongelmanratkaisutaito ja hyvät ideat tai ahkera työpanos yhdistyksen kehittämiseksi ovat tehneet sinuun niin suuren vaikutuksen, että haluaisit hänen/heidän tulevan ansioistaan palkituksi.

Ehdokkaat julkaistaan TJS Opintokeskuksen verkkosivuilla marraskuun ajan ja kaikkien akavalaisten ja STTK:laisten yhdistysten jäsenet voivat käydä äänestämässä omaa suosikkiaan. Palkintokategorioita on siten kaksi: yleisöäänestyksen voittaja sekä Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliiton (TJS) hallituksen valitsema.

Tee oma ehdotuksesi palkinnon saajaksi kulttuurisihteeri Inka Ukkolalle, inka.ukkola@tjs-opintokeskus.fi, syyskuun loppuun mennessä. Muistathan perustella ehdotuksesi.

TJS Opintokeskus on Akavan ja STTK:n yhteinen koulutus- ja kehittämisorganisaatio. TJS Opintokeskusta ylläpitää Toimihenkilöjärjestöjen Sivistysliitto ry, jonka jäseniä ovat Akava ja STTK.