ERTO on syrjinnästä vapaa alue

ERTO on julistautunut syrjinnästä vapaaksi alueeksi. Syrjinnästä vapaa alue -kampanja on kaikenlaisen syrjinnän, kiusaamisen ja häirinnän vastainen tiedotuskampanja, jonka avulla organisaatiot ja työyhteisöt tuovat julki sitoutumisensa syrjimättömyyden periaatteeseen. Lisätietoja kampanjasta www.yhdenvertaisuus.fi

ERTOn edustajiston hyväksymät arvot korostavat syrjimättömyyttä ja suvaitsevaisuutta erilaisuutta kohtaan. Julistautuminen syrjimättömäksi työpaikaksi toteuttaa arvojamme, toiminnan linjauksiamme ja tavoitteitamme.

ERTO sitoutuu:

  • Kohtelemaan kaikkia asiakkaita ja henkilökuntaa yhdenvertaisesti riippumatta henkilön sukupuolesta, iästä, etnisestä alkuperästä, uskonnosta tai vakaumuksesta, mielipiteestä, terveydentilasta, vammaisuudesta tai seksuaalisesta suuntautumisesta
  • Ottamaan kaikki ilmoitukset ja epäilykset syrjinnästä vakavasti

ERTO haastaa kaikki organisaatiot, ja erityisesti ertolaiset työpaikat, mukaan kampanjaan!

Palkansaajakeskusjärjestöt, yhdenvertaisuusvaltuutettu ja joukko yhdenvertaisuusalan järjestöjä kampanjoivat 14.-18.11. yhdenvertaisuuden vauhditusviikon merkeissä. Seuraa somessa #vauhditusviikko ja #syrjinnästävapaa