Edustajisto päätti jäsenmaksujen alentamisesta

ERTOn edustajisto piti syyskokouksensa lauantaina 26.11. Järvenpäässä. Edustajisto päätti vuoden 2017 jäsenmaksuista ja hyväksyi toimintasuunnitelman vuodelle 2017.

Kokouksen aluksi puheenjohtaja Juri Aaltonen puhui työmarkkinatilanteesta. Aaltosen mukaan Suomen suurin haaste on työttömyys ja erityisesti pitkäaikaistyöttömyys. Maan hallituksen toimet eivät ole olleet oikeudenmukaisia eivätkä reiluja, sillä uudistusten sisältö on ollut käytännössä heikommassa olevien tilanteen heikentäminen entisestään esim. leikkaamalla työttömyysturvasta.

Hallituksen tavoitetta kehittää itsensä työllistäjien sosiaaliturvaa ja tarjota pitkäaikaistyöttömille mahdollisuutta ns. työnäytteeseen Aaltonen piti hyvinä hankkeina. Tulevaisuuden palkankorotusten määrittelijäksi suunnitellun ns. Suomen mallin toteutumista Aaltonen epäili ja piti todennäköisempänä mallia, jossa korotustaso määritellään ns. rypässopimukselle, jossa muutamat isot vientiteollisuuden liitot avaavat neuvottelukierroksen sopimalla vientiteollisuuden korotuksista. Tämä sitten ohjaisi kaikkien alojen ratkaisuja.

Aaltonen esitteli edustajistolle myös toimintasuunnitelman vuodelle 2017. Yhteiskunnan reiluuden tukeminen on vuonna 2017 tärkeämpää kuin aikoihin. Talous- ja henkilöstöpäällikkö Teemu Miettinen esitteli talousarvion perusteineen edustajistolle.

Toimintasuunnitelma ja talousarvio

Talous- ja työllisyysnäkymät kohenevat tulevana vuonna, ja vuonna 2016 solmittu kilpailukykysopimus on voimassa. ERTOn toiminnan kehittämisessä tavoitellaan kustannustehokkuutta, ja pyritään tarjoamaan jäsenelle enemmän lisäarvoa sekä entistä parempaa jäsenkokemusta.

Itsensä työllistäjien palvelut käynnistetään toimintavuoden alussa. Palveluihin kuuluvat mm. oman työn hinnoittelun tuki ja yrittäjän vastuuvakuutus. Yritystoimintaan liittyvää oikeusturvaa tarjotaan yhdessä yhteistyökumppanien kanssa.

Liiton puheenjohtaja valitaan uuden edustajiston järjestäytymiskokouksessa helmikuussa 2017 kolmivuotiskaudelle. Samalla uusi edustajisto aloittaa työnsä. Toiminnan linjaukset 2017-2019 vahvistetaan edustajiston kevätkokouksessa.

Toimintavuoden aikana valmistaudutaan työehtosopimusten liittokierrokseen. Päättyvät työehtosopimukset ja palkkasuositukset uusitaan.

Edustajisto vahvisti vuoden 2017 toimintasuunnitelman ja talousarvion.

Jäsenmaksut 2017

Jäsenmaksut alentuvat vuonna 2017. ERTO on kehittänyt ja tehostanut toimintaansa siten, että jäsenmaksuja voidaan alentaa. Henkilöjäsenten jäsenmaksut vuodelle 2017 ovat seuraavat:

Varsinainen jäsen: 1,38 % jäsenen ennakonpidätyksen alaisesta palkkatulosta, ammatinharjoittamisesta saatavasta tulosta, työttömyyskassan maksamasta päivärahasta tai työvoimapoliittisen aikuiskoulutustuen veronalaisesta osasta taikka muusta työttömyyskassan maksamasta etuudesta. Jäsenmaksu on enintään 45 €/kk ja vähintään 11,50 €/kk.

Yrittäjäjäsen / itsensä työllistäjä: 20 €/kk.

Opiskelijajäsenyys on maksuton (ei sisällä työttömyysturvaa).

Eläkeläisjäsen: 8,5 €/kk. Loppukalenterivuosi eläkkeelle siirtymisestä alkaen on vapautettu jäsenmaksusta.

Jäsenyhdistyksiltä ei peritä jäsenmaksua eivätkä jäsenyhdistykset peri erillistä jäsenmaksua.

Kokouksen toimihenkilöt

Kokouksen puheenjohtajana toimi edustajiston I varapuheenjohtaja Lea Karjalainen (Taloushallinnon ammattilaiset) ja II varapuheenjohtaja Pirjo Favorin (Erityistoimihenkilöt ET). Kokouksen sihteerinä toimi ERTOn hallintosihteeri Tuula Seppälä-Koski.

Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Pekka Kortelainen (Logistiikan toimihenkilöt) ja Leo Mustonen (DigiMaMa). Ääntenlaskijoiksi valittiin Kaija Raatikainen (YSTEA), Raija Koriseva (Erityistoimihenkilöt ET) ja Arja Karimäki (Taloushallinnon ammattilaiset). Kaikki päätökset tehtiin yksimielisesti.             

Edustajisto koostuu ERTOn jäsenistä ja käyttää liitossa ylintä päätösvaltaa.

ERTOn edustajiston toimikauden viimeisessä sääntömääräisessä kokouksessa kukitettiin I varapuheenjohtaja Lea Karjalainen (Taloushallinnon ammattilaiset ry)(oik.) ja II varapuheenjohtaja Pirjo Favorin (Erityistoimihenkilöt ET ry), kukittajana ERTOn puheenjohtaja Juri Aaltonen.