Edustajiston kevätkokouksen päätöksiä

ERTOn edustajiston kevätkokous pidettiin lauantaina 10.-11.6. Tampereella. Edustajisto hyväksyi liiton vuoden 2016 vuosikertomuksen ja vahvisti tilinpäätöksen.

Puheenjohtaja Juri Aaltonen avasi kokouksen työmarkkinakatsauksella. Aaltosen mukaan talouskasvu näkyy ERTOn toiminnassa muun muassa työllisyyden paranemisena. Aaltonen kuitenkin muistutti siitä, että pitkäaikaistyöttömyys on edelleen työmarkkinoidemme suurin ongelma.

Edustajiston puheenjohtajana toimi Raija Similä (Ystea), 1. varapuheenjohtajana Ritva Räisänen (Taloushallinnon ammattilaiset) ja 2. varapuheenjohtajana Riitta Korhonen (SOA). Kokouksen sihteerinä toimi liiton hallintoassistentti Tuula Seppälä-Koski.

Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Soili Vivolin (Ystea) ja Heli Halava (Erityistoimihenkilöt ET). Ääntenlaskijoiksi valittiin Kerstin Tuomela (Logistiikan toimihenkilöt), Petri Ovaskainen (DigiMaMa) ja Henrik Andersin (Taloushallinnon ammattilaiset).

Hallitusta täydennettiin jäsenyhdistyksien ehdotuksen mukaisesti. Annastiina Redsven (SOA) valittiin Taina Ponton (SOA) henkilökohtaiseksi varajäseneksi liiton hallitukseen kuluvan kauden loppuun. Saara Korkiakoski (Taloushallinnon ammattilaiset) valittiin Lea Karjalaisen (Taloushallinnon ammattilaiset) henkilökohtaiseksi varajäseneksi liiton hallitukseen kuluvan kauden loppuun.

Edustajisto vahvisti tilinpäätöksen ja antoi hallitukselle vastuuvapauden. 

Edustajisto käynnisti #työllistämistalkoot -hankkeen

ERTOn edustajisto päätti kevätkokouksessaan käynnistää #työllistämistalkoot -hankkeen erityisesti pitkäaikaistyöttömien työllistymiseksi. ERTO aktivoi kaikki eri puolilla Suomea töissä olevat ertolaiset henkilöstön edustajat ja pyytää jokaista yli viittä sataa HEDiä miettimään, mihin tehtävään omalla työpaikalla tarvittaisiin lisätyövoimaa sekä keskustelemaan esimiehensä kanssa ja kannustamaan työnantajaa palkkaamaan pitkäaikaistyöttömän tähän tai muuhun tehtävään palkkatuen avulla.

Poimintoja vuosikertomuksesta 2016

Vuonna 2016 uusittiin kaikki päättyneet työehtosopimukset lukuun ottamatta logistiikan alojen sopimuksia, joiden neuvottelut siirtyivät seuraavan vuoden puolelle. Työaika piteni kikyn mukaisesti valtakunnallisilla sopimusaloilla. Uusi keskusjärjestö –hanke päättyi epäonnistumiseen: keskusjärjestöt eivät yhdistyneet. Itsensä työllistäjille alettiin rakentaa palvelukokonaisuutta.

ERTOn työmarkkinayksikkö järjesti yhteensä 86 paikallista tilaisuutta, joissa oli puhumassa liiton lakimies tai asiamies yhteensä lähes 2000 jäsenelle. Kaikille aloille tehtiin palkkakyselyt, joiden tuloksista tiedotettiin jäseniä alakohtaisesti. ERTO aloitti tutor-toiminnan ja suunnitteli jäsenille räätälöityjä ammattitutkintoja. Emma-akatemian kautta järjestetyt koulutukset päätettiin lopettaa toistaiseksi. Aluejärjestöt tuottivat 118 erilaista jäsentapahtumaa eri puolilla Suomea. Näihin tilaisuuksiin osallistui noin 1500 jäsentä.

ERTOn verkkosivuilla avattiin keväällä tapahtumaverkkokauppa ja uusia sosiaalisen median kanavia otettiin käyttöön.

Edustajiston kokouksen aluksi kuultiin SAK:n elinkeinopoliittisen asiantuntijan Sauli Hievasen luento ”Miten metropolit ja Tampere kehittyvät, miksi ja mitä tästä seuraa kansalaiselle”. Toisen kokouspäivän aluksi viestintäkouluttaja Ina Virkki-Ukeleghe Retorina Oy:stä koulutti vakuuttavaa esiintymistä ja puheviestintää.