Edustajisto päätti toiminnan linjauksista ja jäsenmaksuista vuodelle 2018

ERTOn edustajisto piti syyskokouksensa lauantaina 25.11. Helsingissä. Edustajisto päätti vuoden 2018 jäsenmaksuista ja hyväksyi toiminnan linjaukset 2017-2019 sekä toimintasuunnitelman vuodelle 2018.

Kokouksen aluksi puheenjohtaja Juri Aaltonen puhui työmarkkinatilanteesta. Aaltosen mukaan palkansaajat ovat saaneet tarpeekseen minimaalisista palkankorotuksista ja heikennyksistä. Taloudella menee hyvin ja yritysten luottamus vahvistuu. Pitkäaikaistyöttömyys vähenee, mutta se on edelleen merkittävä ongelma.

Edustajisto ja liiton hallitus käsittelivät tänään kokouksissaan työmarkkinatilannetta. Hallitus antoi liiton puheenjohtajalle yhdessä alakohtaisten yhdistysten kanssa oikeuden päättää työtaistelutoimista taloushallintoalalle sekä niiden mahdollisista tukitoimista muiden ertolaisten alojen toiminnalla.

Toiminnan linjaukset, toimintasuunnitelma ja talousarvio

Aaltonen esitteli edustajistolle toiminnan linjaukset 2017-2019. Keskeisiä asioita tulevalla kaudella ovat toiminnan selkeyttäminen ja edunvalvonnan kohdentaminen uudelleen mm. lisäämällä koulutusta paikallisen sopimisen osaamiseksi. Tavoitteena on lisäksi yhteiskunnallisen vaikuttavuuden kasvattaminen.

Aaltonen esitteli myös toimintasuunnitelman vuodelle 2018. ERTO täyttää ensi vuonna 50 vuotta. Juhlavuoden teemana on paremmin. Perustoiminnassa ei tehdä niinkään uusia asioita, vaan kehitetään olemassa olevia palveluita paremmaksi.

Talous- ja henkilöstöpäällikkö Teemu Miettinen esitteli talousarvion perusteineen edustajistolle.

Edustajisto vahvisti toiminnan linjaukset 2017-2019, vuoden 2018 toimintasuunnitelman ja talousarvion.

Jäsenmaksut 2018

Jäsenmaksut alentuvat vuonna 2018. ERTO on kehittänyt ja tehostanut toimintaansa siten, että jäsenmaksuja voidaan alentaa. Henkilöjäsenten jäsenmaksut vuodelle 2018 ovat seuraavat:

Varsinainen jäsen: 1,37 % jäsenen ennakonpidätyksen alaisesta palkkatulosta, ammatinharjoittamisesta saatavasta tulosta, työttömyyskassan maksamasta päivärahasta tai työvoimapoliittisen aikuiskoulutustuen veronalaisesta osasta taikka muusta työttömyyskassan maksamasta etuudesta. Jäsenmaksu on enintään 44,50 €/kk ja vähintään 10,75 €/kk.

Yrittäjäjäsen / itsensä työllistäjä: 19 €/kk.

Opiskelijajäsenyys on maksuton (ei sisällä työttömyysturvaa).

Eläkeläisjäsen: 8,5 €/kk. Loppukalenterivuosi eläkkeelle siirtymisestä alkaen on vapautettu jäsenmaksusta.

Jäsenyhdistyksiltä ei peritä jäsenmaksua eivätkä jäsenyhdistykset peri erillistä jäsenmaksua.

Hallituksen täydentäminen

Hallitusta täydennettiin jäsenyhdistyksien ehdotuksen mukaisesti. Heli Halava (Erityistoimihenkilöt ET) valittiin varsinaiseksi jäseneksi liiton hallitukseen kuluvan kauden loppuun. Tarja Hailin (Erityistoimihenkilöt ET) henkilökohtaiseksi varajäseneksi valittiin Sirkka Inkilä (Erityistoimihenkilöt ET). Nina Niinisen (Ystea) henkilökohtaiseksi varajäseneksi valittiin Jarmo Hollstein (Ystea) toimikauden loppuun.

ERTOn virallinen nimi muuttui

Edustajisto päätti hallituksen esityksen mukaisesti muuttaa liiton sääntöjä liiton nimen osalta. Erityisalojen Toimihenkilöliitto ERTO ry:n nimi muutetaan Toimihenkilöliitto ERTO ry:ksi. Ruotsiksi uusi nimi on Tjänstemannaförbundet ERTO rf ja epävirallinen eng-lanninkielinen nimi on Union of Private Sector Professionals ERTO. 

Yhdenvertaisuusselvitys

Suomen Optometrian Ammattilaiset ry:n aloitteessa syyskokoukselle 2016 esitettiin selvitettäväksi liiton sääntöjen mukaisen tasa-arvon toteuttamista. ERTO toteutti yhdenvertaisuusselvitystä tukevan kyselyn vuoden 2017 aikana. ERTOn asiantuntija Jarmo Lahti esitteli yhdenvertaisuusselvityksen tulokset edustajistolle. 

Todettiin, että yhdenvertaisuus toteutuu tällä hetkellä hyvin ERTOn toiminnassa. Yhdenvertaisuus tullaan kuitenkin erityisesti huomioimaan ensi vuoden toimintasuunnitelmassa lisäämällä jäsenten ja henkilöstön edustajien työelämätietoutta mm. paikallisen sopimisen osalta.

Kokouksen toimihenkilöt

Edustajiston puheenjohtajana toimi Raija Similä (Ystea), 1. varapuheenjohtajana Ritva Räisänen (Taloushallinnon ammattilaiset) ja 2. varapuheenjohtajana Riitta Korhonen (SOA). Kokouksen sihteerinä toimi liiton hallintoassistentti Tuula Seppälä-Koski.

Pöytäkirjan tarkistajiksi valittiin Marjatta Saalokari (Logistiikan toimihenkilöt) ja Leena Holmstedt (Erityistoimihenkilöt ET). Ääntenlaskijoiksi valittiin Leo Mustonen (DigiMaMa), Markku Keinänen (Ystea) ja Essi Pekkala (Taloushallinnon ammattilaiset).             

Edustajisto koostuu ERTOn jäsenistä ja käyttää liitossa ylintä päätösvaltaa.