Eduskunta hyväksyi lisäajan Suosikkiin rekisteröitymiselle ja muutoksia sosiaalihuollon ammattihenkilölakiin

Laki sosiaalihuollon ammattihenkilöistä tuli voimaan 1.3.2016. Valvira myöntää sosiaalihuollon ammattioikeuksia hakemusten perusteella koulutetuille sosiaalihuollon ammattihenkilöille.

Sosiaalihuollon ammatinharjoittamisoikeuksia on kolmenlaisia:

•oikeus toimia laillistettuna sosiaalihuollon ammattihenkilönä (sosiaalityöntekijä, sosionomi, geronomi)

•oikeus käyttää nimikesuojattua ammattinimikettä (lähihoitaja, kodinhoitaja, kehitysvammaistenhoitaja)

•rajoitettu ammatinharjoittamislupa

Sosiaalihuollon laillistetut ja nimikesuojatut ammattihenkilöt merkitään Valviran ylläpitämään sosiaalihuollon ammattihenkilöiden keskusrekisteriin Suosikkiin. Henkilöt, jotka ovat valmistuneet ennen 1.3.2016, ovat oikeutettuja toimimaan kyseisen ammattihenkilön tehtävissä, kunnes hakemus on Valvirassa käsitelty. Siirtymäaika oli alun perin 31.12.2017 saakka, mutta eduskunnan joulukuun alussa hyväksymän lain mukaan siirtymäaikaa pidennettiin 30.6.2018 saakka. Ennen 1.3.2016 valmistuneilla hakemuksen käsittelyaika on noin kuusi kuukautta, joten hakemus tulee tehdä viimeistään nyt.

Lakimuutoksen myötä myös kuntoutuksen ohjaajat (AMK) sisällytetään lakiin laillistettavina ammattihenkilöinä. Kuntoutuksen ohjaajat voivat jättää hakemuksiaan 1.1.2018 alkaen ja viimeistään 30.6.2018.

Lain mukaan Valvira merkitsee 1.3.2016 Terhikissä olleille lähihoitajille nimikesuojauksen myös Suosikkiin. Valvira merkitsee nimikesuojauksen automaattisesti ja maksutta.

Hakemusohjeet ja lisätietoja löydät Valviran sivuilta

Muutoksia sosiaalihuollon ammattihenkilölakiin 

Päivitetyt hakuohjeet sosiaalihuollon ammattioikeutta hakeville julkaistu 

Lisätietoja: edunvalvontajohtaja Saara Arola, puh. 09 6132 3233, saara.arola@erto.fi