Sosiaalialan järjestöjen työehtoneuvottelut jatkuvat 30.1.2018

Toimihenkilöliitto ERTO ja Hyvinvointialan liitto ovat 23.1. jatkaneet neuvotteluja uudesta työehtosopimuksesta sosiaalialan järjestöille. Vanha työehtosopimus päättyy tammikuun lopussa.

Osapuolet ovat tavanneet lukuisia kertoja ja molempien tekstitavoitteita on käyty läpi. ERTOn keskeisiä vaateita on palkankorotusten lisäksi mm. palkan tarkistaminen heti työtehtävän vaihtuessa. Myös nollasopimuslaisten aseman parantaminen, työhyvinvointi ja henkilöstön edustajien asema ja korvaukset ovat esillä. Työnantaja on mm. vaatinut koeajan muuttamista uuden lain mukaiseksi. 

Palkankorotusten taso on sopimatta. Teollisuuden tehtyjen ratkaisujen lisäksi tullaan huomioimaan palvelualojen ja julkisen sektorin korotuslinja.

Paikallisesti sovittava erä on toistaiseksi ollut mukana tähän mennessä työmarkkinoilla jo tehdyissä tes-ratkaisuissa. ERTO on järjestöjen neuvotteluissa katsonut, että paikallisen erän suuruus ei voi olla kovin suuri. Työnantaja lähtee korotusten jakamisesta vahvemmin paikallista erää painottaen. Suurin erimielisyys on tällä hetkellä paitsi paikallisen erän osuudesta, myös ns. ”perälaudasta”. Molemmat lähtevät siitä, että erän käytöstä sovitaan ensisijaisesti paikallisesti luottamusmiehen kanssa. Erimielisyyttä sen sijaan on mallista, mikäli sopua paikallisesti ei saavuteta. Määrääkö jaon työnantaja vai jaetaanko tasan.

Yleinen työmarkkinatilanne saattaa viivästyttää uuden sopimuksen syntyä, toisaalta sekä Hyvinvointialan liitto että ERTO pyrkivät sopuun tammikuun loppuun mennessä. Tiedotamme asiasta ja neuvottelutilanteen kehittymisestä mahdollisimman pian.

Lisätietoja: 

Johtaja Matti Orkovaara, p. 09 6132 3248, matti.orkovaara@erto.fi
Lakimies Anne Kaattari, p. 09 6132 3255, anne.kaattari@erto.fi