Neuvottelutulos sosiaalialan järjestöissä

Toimihenkilöliitto ERTO ja Hyvinvointialan liitto ry saavuttivat tänään 30.1. yleisen linjan mukaisen neuvottelutuloksen sosiaalialan järjestöjen työehdoista.

Sopimuskausi on kaksi vuotta ja kolme kuukautta.

Sosiaalialan järjestöjen neuvottelutuloksen mukaan palkkoja korotetaan 1.5.2018 lukien 1,8 % suuruisella korotuksella. Korotuksesta 1,0 % kohdennetaan yleiskorotuksena ja 0,8 % suuruisena paikallisena eränä. Taulukkopalkkoja korotetaan yleiskorotusprosentilla. 

Sosiaalialan järjestöjen neuvottelutuloksen mukaan palkkoja korotetaan 1.5.2019 lukien 1,8 % suuruisella korotuksella. Korotuksesta 1,0 % kohdennetaan yleiskorotuksena ja 0,8 % paikallisena eränä. Taulukkopalkkoja korotetaan yleiskorotusprosentilla. 

Paikallisesta erästä sovitaan ja se jaetaan liittojen sopiman ohjeen mukaisesti.

Neuvottelutulos menee nyt sopijaosapuolten hallintojen käsittelyyn ja on sen jälkeen kokonaisuudessaan julkinen. Jäsenistöä tiedotetaan asiasta hallintojen käsittelyn jälkeen.

Lisätietoja: Johtaja Matti Orkovaara, p. 09 6132 3248 ja lakimies Anne Kaattari, p. 09 6132 3255