Neuvottelutulos henkilöstöpalvelualalla

Toimihenkilöliitto ERTO ry ja Henkilöstöpalveluyritysten liitto HPL ry saavuttivat eilen 30.1.2018 neuvottelutuloksen henkilöstöpalvelualan työehtosopimusta koskevissa neuvotteluissa.

Neuvottelutulos on ns. yleisen linjan mukainen ja siinä on sovittu kahden vuoden sopimuskaudesta ja lisäksi kolmannesta ns. optiovuodesta. Neuvottelutuloksen mukaan henkilöstöpalveluyritysten omassa toimistossa työskentelevälle työehtosopimuksen piirissä olevalle henkilöstölle maksetaan 1.4.2018 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 1,0 % suuruinen  yleiskorotus ja tämän lisäksi henkilöstölle jaetaan 0,6 % paikallinen erä. Neuvottelutulokseen liittyy liittojen välillä sovittu paikallisen erän jakamista koskeva ohje.

Vuokratyöntekijöille maksetaan 1.4.2018 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta lukien 1,6 %. Vuokratyöntekijät saavat koko korotuksen yleiskorotuksena.

Vastaavat palkankorotukset on sovittu toteutettavan myös 1.4.2019 lukien.

Lisäksi työehtosopimuksen ns. taulukkopalkkoja korotetaan 1,6 %:lla 1.4.2018 lukien ja 1.4.2019 lukien.

Neuvottelutulos sisältää lisäksi muutamia tekstimuutoksia. Neuvottelutulos käsitellään seuraavaksi sopijaosapuolten hallinnoissa. Käsittelyn jälkeen asiasta tiedotetaan jäsenistöä.

Lisätietoja: Lakimies Taija Numminen, p. 09 6132 3101

ERTO neuvottelee Henkilöstöpalveluyritysten Liitto ry:n kanssa Henkilöstöpalvelualan työehtosopimuksen. Työehtosopimuksella määrätään vuokratoimihenkilöiden työehdoista silloin, kun he työskentelevät toimisto-, taloushallinto- ja ICT-alan tehtävissä. Lisäksi henkilöstöpalvelualan työehtosopimuksessa määrätään henkilöstöpalveluyrityksen omassa toimistossa työskentelevien toimihenkilöiden työehdoista. Henkilöstöpalvelualan työehtosopimus on yleissitova.