Runkosopimusta koskevat työehtosopimusneuvottelut jatkuvat

Toimihenkilöliitto ERTO ry ja Palvelualojen työnantajat PALTA ry jatkavat edelleen neuvotteluja Runkosopimuksen uudistamisesta. Vaikka vanhan työehtosopimuksen voimassaolo päättyi 31.1.2018, jatketaan sen noudattamista kuitenkin ns. jälkivaikutuksen perusteella siihen saakka, kunnes uusi sopimus on tullut voimaan. Tiedotamme kun asiassa on saavutettu neuvottelutulos.

ERTOn ja PALTAn välistä Runkosopimusta sovelletaan niillä työpaikoilla, joilla ei ole erillistä työehtosopimusta ja joissa on sovittu Runkosopimuksen noudattamisesta.

Lisätietoja: lakimies Taija Numminen, p. 09 6132 3101, taija.numminen@erto.fi