Neuvottelutulos Suomen Kennelliiton työehtosopimuksen osalta

Toimihenkilöliitto ERTO ry ja Palvelualojen työnantajat PALTA ry saavuttivat 6.2.2018 neuvottelutuloksen Suomen Kennelliiton työehtosopimuksen uudistamista koskevissa neuvotteluissa.

Neuvottelutulos on ns. yleisen linjan mukainen ja siinä on sovittu kahden vuoden sopimuskaudesta ja lisäksi kolmannesta ns. optiovuodesta.

Neuvottelutuloksen mukaan palkkoja korotetaan 1.4.2018 lukien 1,6 % suuruisella korotuksella. Ellei muusta toteutustavasta sovita, korotuksesta 1,1 % kohdennetaan yleiskorotuksena ja 0,5 % suuruisena työpaikkakohtaisena paikallisena eränä. Toisena sopimusvuonna palkkoja korotetaan 1.4.2019 lukien 1,6 % suuruisella korotuksella. Ellei muusta toteutustavasta sovita, korotuksesta 0,9 % kohdennetaan yleiskorotuksena ja 0,7 % työpaikkakohtaisena eränä. Työpaikkakohtaisten erien jakaminen toteutetaan liittojen sopiman prosessin mukaisesti.

Neuvottelutulos sisältää lisäksi muutamia tekstimuutoksia. Neuvottelutulos käsitellään seuraavaksi sopijaosapuolten hallinnoissa.

Lisätietoja: Lakimies Taija Numminen, p. 09 6132 3101.