Neuvottelutulos Runkosopimuksen osalta

Toimihenkilöliitto ERTO ry ja Palvelualojen työnantajat PALTA ry saavuttivat perjantaina 9.2.2018 neuvottelutuloksen Runkosopimuksen uudistamista koskevissa neuvotteluissa. ERTOn ja PALTAn välistä Runkosopimusta sovelletaan niillä työpaikoilla, joilla ei ole erillistä työehtosopimusta ja joissa on sovittu Runkosopimuksen noudattamisesta.

Neuvottelutulos on ns. yleisen linjan mukainen ja siinä on sovittu kahden vuoden sopimuskaudesta ja lisäksi kolmannesta ns. optiovuodesta.

Neuvottelutuloksen mukaan palkkoja korotetaan 1.4.2018 lukien 1,6 % suuruisella korotuksella. Ellei muusta toteutustavasta luottamusmiehen tai koko henkilöstön kesken sovita, korotuksesta 1,1 % kohdennetaan yleiskorotuksena ja 0,5 % suuruisena työpaikkakohtaisena paikallisena eränä. Toisena sopimusvuonna palkkoja korotetaan 1.4.2019 lukien 1,6 % suuruisella korotuksella. Ellei muusta toteutustavasta luottamusmiehen tai koko henkilöstön kanssa sovita, korotuksesta 0,9 % kohdennetaan yleiskorotuksena ja 0,7 % työpaikkakohtaisena eränä. Työpaikkakohtaisten erien jakaminen toteutetaan liittojen sopiman ohjeen mukaisesti.

Neuvottelutulos sisältää lisäksi muutamia tekstimuutoksia. Neuvottelutulos käsitellään seuraavaksi sopijaosapuolten hallinnoissa.

Lisätietoja: Lakimies Taija Numminen, p. 09 6132 3101, taija.numminen@erto.fi