Suomi taistelee
Blogi

Suomi taistelee

Kirjoittaja: Juri Aaltonen

Suomi ei voi menestyä ilman laajaa yhteistyötä. Kolmikantainen valtion ja työmarkkinajärjestöjen välinen yhteistyö on turvannut sosiaalisesti oikeudenmukaisen yhteiskunnan kehityksen, kansantalouden kilpailukyvyn ja kohtuullisen ansiokehityksen. TUPOkauden päätyttyä askelmerkit ovat menneet sekaisin.

Aikaisemmin tehtiin yksi keskitetty ratkaisu ja sadat työehtosopimukset seurasivat tätä ratkaisua. Elettiin yhteistyön ja työmarkkinarauhan kulta-aikaa. TUPOttomana aikana käydään yhden keskitetyn neuvottelun sijasta satoja työehtosopimusneuvotteluja. Kun vielä yhä useammin neuvotteluvastuuta lisätään yritystasolla, käydään yksien TUPOneuvottelujen sijasta tuhansia neuvotteluja. Neuvottelumäärän kasvaminen johtaa vääjäämättä aikaisempaa useammin erimielisyyksiin ja työtaistelujen lisääntymiseen.

Elinkeinoelämän keskusliitto EK:n valitsema alakohtainen neuvottelu TUPOjen sijaan on innostanut työnantajat vaatimaan aikaisempaa terhakammin työtaisteluoikeuden rajoittamista. EK on toki aina vaatinut perustuslaillisen lakko-oikeuden rajaamista, mutta uusi tilanne on voimistanut vaatimuksia. Työnantajien tavoitteena on neuvottelukulttuuri, jossa työntekijät eivät tosiasiallisesti pystyisi työtaisteluilla työnantajaa painostamaan. EK toki kiistää haluavansa rajoittaa lakko-oikeutta, mutta juuri sitä tarkoittaavat vaatimukset kieltää tukilakot ja nostaa lakkosakkoja.

Työtaisteluoikeuteen vaaditaan usein muutoksia vertaamalla järjestelmäämme johonkin muuhun EU:n jäsenvaltioon. Vertailu on yleensä tarkoitushakuista. Työnantajalinnake ei ota esille Ranskaa tai Belgiaa, joissa saa lakkoilla aina kun siltä tuntuu. Esille otetaan vaikka Britannia, jossa laillisten lakkojen järjestäminen on lakisääteisesti käytännössä mahdotonta.

Työtaisteluoikeuden rajoittamista vaatiessaan EK jättää aina kertomatta kaikkein suurimman ja merkityksellisimmän eron Suomen ja muun läntisen Euroopan työtaistelusääntelyssä. Suurin ero on lakoista tehtävä ennakkoilmoitusaika. Suomessa lakosta pitää ilmoittaa 14 päivää ennen lakkoa. EU:n ns. vanhoissa jäsenmaissa (EU-15) ilmoitusaika ilman Suomea on keskimäärin 2,8 päivää. Seitsemässä noista EU:maista ei ole ennakkoilmoitusaikaa laisinkaan. Toinen merkittävä ero on suhtautuminen työnantajien toteuttamiin työsulkuihin. Suomessa se on hyvin vapaata, mutta esimerkiksi Saksassa hyvin rajattua.

Jos suomalaista työrauhasääntelyä ryhdytään uusimaan, on lakkojen ennakkoilmoitusaikaa lyhennettävä. 14 päivän ilmoitusaika on kohtuuton ja todennäköisesti Suomea velvoittavan Euroopan sosiaalisen peruskirjan vastainen.  Toinen työntekijäpuolen esille tuoma asia olisi työnantajien toteuttamien työsulkujen rajoittaminen nykyisestä.

Lopuksi pyyntö. Kun huomenna menet töihin, niin kysy yhdeltä kollegaltasi onko hän ERTOn jäsen? Jos vastaus on ei, niin suosittele vierailemaan ERTOn nettisivuilla. Jos vastaus on kyllä, onnittele. ERTOn jäsenyys on järkiteko.

Kirjoitus on julkaistu Log On -lehdessä 2/2011.

Juri Aaltonen
Puheenjohtaja

Työtaistelu- ja työoikeuteen erikoistunut oikeustieteen lisensiaatti, joka harrastaa taloutta ja liikuntaa.
Twitter: @JuriAaltonen