Haastavat ajat
Blogi

Haastavat ajat

Kirjoittaja: Juri Aaltonen

Syksy avautui synkkänä. Talouden epävarmuus niin Suomessa kuin muuallakin pakottaa miettimään tulevaisuutta uusin silmin.

Vielä ennen kesää kaikki näytti auvoiselta. Yritysten tilauskirjat pullistelivat toinen toistaan paksumpina, työllisyys koheni ja yritysten tulokset olivat erinomaisia. Osinkovirta vei omistajien taskuihin miljarditolkulla rahaa. Monen alan työehtosopimusneuvottelut käynnistyivät noin 4 %:n palkankorotusvaatimuksilla. Nyt neuvotteluja käydään aivan uudessa tilanteessa.

Kohti uutta lamaa?

Valtion edustajat pelkäävät vuoden 2008 taantuman toistumista. Taantuman toistuessa ajautuu julkinen talous vakaviin ongelmiin. 2008 ongelmista suomalaisista suurin osa selvisi pienin vahingoin. Tämän mahdollisti niin Suomessa kuin muuallakin valtioiden elvytys. Julkinen talous ei alkanut säästää, vaan pumppasi rahaa talouteen. Lainarahan turvin pidettiin yllä kotimaista kysyntää ja palveluita. Nyt vuonna 2011 tilanne on hankalampi. Moni maa ei enää saa markkinoilta lainaa eikä elvyttäminen siten ole mahdollista. Tämä voi johtaa pahimmillaan nopeaan yritysten aseman heikkenemiseen ja työttömyyden kasvuun.

Kuljetusala reagoi ensimmäisten joukossa talouden muutoksiin. 29.8. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry tiedotti pahaenteisesti: ”Kuljetusyritysten kannattavuuden ei nähdä paranevan. Vastaajista 29 % arvioi yrityksen kannattavuuden yhä heikentyvän loppuvuoden aikana. Liikevaihdon arvioi vastaajista 23 % laskevan jonkin verran ja 4 % oleellisesti.” Jos vastaajien pelot toteutuvat, tulee logistiikka-alalla todella haasteelliset ajat jo ennen vuodenvaihdetta.

Työmarkkinat sekaisin

Elinkeinoelämää ei enää kiinnosta Suomi tai suomalaiset. Yritysten ideologiana on ainoastaan voiton tuottaminen omistajille kaikin käytettävissä olevin keinoin. Sivustakatsojan asemaan joutuvat tässä kurimuksessa niin työntekijät kuin valtiotkin. Vielä 90-luvulla työntekijät ja työnantajat pyrkivät yhdessä tuumin varmistamaan kansallisen kilpailukyvyn. Yhdessä haluttiin pitää huolta siitä, että Oy Suomi Ab voi hyvin. Oltiin kaikki yhteisellä agendalla liikkeellä. Tehtiin niitä kauheasti parjattuja keskitettyjä työmarkkinaratkaisuja.

Nykyinen talouden tilanne huutaa kurkku suorana keskitetyn taloutta ja työmarkkinoita vakauttavan ratkaisun välttämättömyyttä. Työmarkkinoilla on ratkaistava mm. ikääntymisen tuomat ongelmat, eläkejärjestelmän rahoitus, yritysten kilpailukyky ml. verotusratkaisut. Noista elementeistä olisi ehdottoman tärkeää rakentaa yhteinen kolmikantainen tiekartta ulos nykyisestä taloudellisesta kurimuksesta.

Erityisesti Teknologiateollisuus on linjannut, ettei Suomessa enää ole yhteishenkeä ja yhteistä tahtoa asioiden hoitamiseen. Jokainen hoitakoon itsensä ja vahvimmat selviytykööt. Ongelmallisimmaksi tilanteen tekee se, että työnantajalinnakkeissa selviytyjiksi ei haluta kuin vahvimmat yritykset. Suomalaiset ja Suomi saa työnantajien puolesta ottaa raskaasti selkäänsä kunhan yrityksillä menee mahdollisimman hyvin.

ERTO on erityisesti keskusjärjestönsä STTK:n kautta edistänyt yhteisvastuullisen keskitetyn työmarkkinaratkaisun syntymistä. Yhteisen sopimuksen syntyminen esim. työurien pidentämisestä, työelämän epäkohtien korjaamisesta ja palkkakustannusten noususta olisi ehdottoman tarpeellista. Työntekijäpuoli tunnistaa ongelmat ja vastuunsa, mutta työnantajia ei vastuun kantaminen näytä kiinnostavan. Tämä on johtamassa ristiriitojen ja työtaistelujen syksyyn.

Taisteluterveisin,
Juri Aaltonen
Puheenjohtaja
Toimihenkilöliitto ERTO ry

Kirjoitus on julkaistu Log On -lehdessä 3/2011.

Juri Aaltonen
Puheenjohtaja

Työtaistelu- ja työoikeuteen erikoistunut oikeustieteen lisensiaatti, joka harrastaa taloutta ja liikuntaa.
Twitter: @JuriAaltonen