Onnittelut 30-vuotiaalle Ystealle!
Blogi

Onnittelut 30-vuotiaalle Ystealle!

Kirjoittaja: Juri Aaltonen

Minulla on ilo ja kunnia onnitella Yksityisen sosiaali- ja terveysalan ammattilaiset Ystea ry:tä sen 30-vuotisjuhlien johdosta.

Elämän ensimmäiset 30 vuotta ovat niin ihmiselle kuin järjestöllekin itsenäisyyden ja kasvun aikaa. Ystea on elänyt hyvät ensimmäiset kolme vuosikymmentä.

Ystea on 30 vuotisen historiansa aikana aikuistunut ja kasvanut aktiiviseksi ja itsevarmaksi edunvalvojaksi . Yhdistys on muovautunut tehokkaaksi kollektiivista edunvalvontaa ja vastuuta kunnioittavaksi järjestöksi ilman yksilöllisyyden unohtamista. Olen vahvasti kokenut Ystean ideologiaksi yhdessä toimimisen, vastuullisuuden ja jäsenlähtöisyyden. Olen ylpeä voidessani todeta, että Ystea on toimihenkilöliitto ERTO ry:n jäsenjärjestö.

Ystean syntymävuosi  1981 oli muutosten vuosi. Presidentti Urho Kaleva Kekkonen astui syrjään presidentin tehtävistä ja presidentti Koivisto vei Suomea keskusjohtoisesta määräysyhteiskunnasta kohti demokraattista tasavaltaa. Yhteiskunnallinen ajattelu oli saavuttanut uuden ajan ja elimme muutosten aikaa. Tässä samassa hengessä ja ajassa syntyi Ystea.

Ystea-nimi otettiin käyttöön virallisesti vuonna 2008 kun Sosiaali- ja terveysalojen järjestöjen työntekijät SOTT ry ja Yksityisen lääkintä- ja terveyspalvelulaitosten työntekijät YLTT ry yhdistivät voimansa. Kahden yhdistyksen jäsenkunnan varsin moninaisista ammateista ja työpaikoista huolimatta on yhteiseen Ysteaan onnistuttu luomaan kolmessa vuodessa yhtenäinen imago ja luonne. Ystean on osoittanut yhdessä toimimisen ja järkevän yhteistyön hedelmällisyyden. Yhteistyöstä on konkreettista hyötyä jäsenistölle.

Ystea on Toimihenkilöliitto ERTO ry:n toiseksi suurin jäsenjärjestö ja käyttää aktiivisesti ja tehokkaasti vaikutusvaltaansa ERTOssa. Yhteistyö Ystean ja sen edustajien kanssa jäsenten etujen edistämiseksi on ollut antoisaa, mielenkiintoista ja tehokasta.

Ystea toimii yhdessä ERTOn kanssa haasteellisessa tilanteessa. Väestön ikääntyminen lisää vääjäämättä hyvinvointipalvelujen tarvetta. Ala on kasvussa ja työvoimapulallakin pelotellaan. Alan työntekijöiden kannalta on olennaista miten hyvinvointipalvelujen lisätarve rahoitetaan. Pelkona on, että tarjonnan lisätarve yritetään hoitaa alan sisäisin järjestelyin ilman riittävää lisärahoitusta.

Toistaiseksi hyvinvointialan kasvua ovat hillinneet rahoituksen epävarmuus, alan matala palkkataso ja etenkin järjestöissä työn projektiluonteisuus. Hyvinvointipalveluja ei voida tulevaisuudessa turvata ilman kilpailukykyistä palkkausta ja hyviä työskentelyolosuhteita. Alan palkkauksen pitää olla kilpailukykyinen muihin aloihin nähden. Tätä tavoitetta voidaan parhaiten edistää kehittämällä edelleen alan työehtosopimustoimintaa ja vaikuttamalla poliittisiin päättäjiin alan rahoituksen turvaamiseksi.

Hyvinvointipalvelujen turvaaminen edellyttää kuntien taloudesta huolehtimista. Erityisesti järjestöjen osalta on olennaista varmistaa, että Raha-automaattiyhdistyksen järjestöille jakamat avustukset kasvavat eikä yhdistyksen tuottoja siirretä täyttämään valtion muita rahoitustarpeita.

Terveys ja hyvinvointi ovat olleet ja ovat edelleen erittäin trendikkäitä sekä alana että ilmiönä. Ala on yksi vetovoimaisimmista koulutukseen hakeneiden määrällä mitattuna. Yksityinen sosiaali- ja terveysala tuottaa toimintaa ja palveluita, jotka tuottavat lisäarvoa koko suomalaiselle yhteiskunnalle.  Ystealaiset voivat olla ylpeitä työstään. Työpaikoilla tuotetaan hyvinvointia, joka koituu kaikkien kansalaisten hyväksi.

ERTO toivottaa Ystealle erinomaisen hyvää juhlavuotta sekä onnea ja menestystä seuraaville 30-vuotiskausille!

Kirjoitus on julkaistu myös Ystea-lehdessä 2/2011.

Juri Aaltonen
Puheenjohtaja

Työtaistelu- ja työoikeuteen erikoistunut oikeustieteen lisensiaatti, joka harrastaa taloutta ja liikuntaa.
Twitter: @JuriAaltonen