Mahdollisuuksien vuosi 2012
Blogi

Mahdollisuuksien vuosi 2012

Kirjoittaja: Juri Aaltonen

Vuonna 2012 testataan sekä poliittisen päätöksentekokoneiston että työmarkkinajärjestöjen kyky viedä Suomea eteenpäin kansalaisten ehdoilla. Tulossa on innostava taistelu erilaisten ideologioiden välillä. Ratkaistua tulee yhteiskuntapolitiikan tulevaisuus pitkiksi ajoiksi eteenpäin. Politiikka ja arvot ovat testissä.

Julkinen talous on tunnetusti ongelmissa talouskriisin ja ikääntymisen takia. Julkinen talous on saatava kuntoon uusilla miljardiluokan sopeuttamistoimilla. Erityisen huomion voi tässä asettaa kahdelle asialle: 1) verotukselle ja 2) työurien pidentämistavoitteelle.

Työurien pidentäminen on edennyt erinomaisen hyvin. Vuoden 2009 sosiaalitupossa sovittiin työurien pidentämisestä ja eläkkeelle siirtymisen odotteen nostamisesta kolmella vuodella vuoteen 2025 mennessä. Kolmen vuoden tavoitteesta on nyt saavutettu vuosi.

Kaksi perusfaktaa kaikkien on tunnustettava: ikääntymisestä johtuvat julkisen talouden haasteet vaativat aikaisempaa pidempiä työuria mutta eläkeiän mekaaninen nosto ei toteuta työurien pidennystarvetta. Jos työnantajapuoli oikeasti uskoo saavuttavansa työurien pidentämistavoitteen yksin eläkeikää nostamalla, ei työnantajajärjestöistä ole hyötyä ikääntymisongelmaa ratkaistaessa.

Kaikkien pitää osallistua työurien pidentämistavoitteen toteuttamiseen avoimin mielin. Eri vaihtoehtoja tulee käydä läpi kiihkottomasti. Mukana keskustelussa pitää olla niin tulevat kuin nykyisetkin eläkeläiset. Avoimesti pitää uskaltaa keskustella mm. indeksijärjestelmästä, varhaisen eläköitymisen mahdollisuuksista, sukupolvien välisestä tasa-arvosta ja verotuksesta. Ennakkoehtoja eläkekeskusteluille ei tulisi kenenkään asettaa.

Verotus

Valtion on tulevaisuudessa pakko saada nykyistä enemmän verotuloja. Pelkillä menoleikkauksilla ja työurien pidentämisellä ei julkista taloutta saada kuntoon. Ilman arvonlisäveron kiristämistä ei Suomi todennäköisesti tule selviämään.

Jos korotukseen joudutaan, voisi päätöksen asiasta tehdä alkuvuodesta 2012 ja korotus tulla voimaan viiveellä vaikkapa 2013 alusta. Näin estettäisiin kotimaisen kysynnän hidastumista vientiteollisuuden ongelmavuonna 2012. Arvonlisäveron kiristymisen aiheuttamaa menonlisäystä tulisi kompensoida pienituloisille.

Verokeskustelun keskiöön tulisi Hetemäen verotyöryhmän raporttia hyödyntäen nostaa kiinteistövero. Maapohjan selkeästi nykyistä laajempi ja korkeampi verottaminen sopisi tulevaisuuden veropohjaan paljon paremmin kuin vaikkapa palkan tai eläkkeen verottaminen. Verotetaan mieluummin omaisuutta kuin työtä.

Kirjoitus on julkaistu Uutispäivä Demarissa 29.12.2011. 

Juri Aaltonen
Puheenjohtaja

Työtaistelu- ja työoikeuteen erikoistunut oikeustieteen lisensiaatti, joka harrastaa taloutta ja liikuntaa.
Twitter: @JuriAaltonen