STTK toivoo lisämäärärahoja palkkatukeen sekä rekrytointi- ja muuntokoulutukseen

STTK mielestä hallituksen tulisi kohdistaa kehysriihen panostukset osaamisen kehittämiseen ja työllisyyden hoitoon. Lisäksi STTK kaipaa hallitukselta toimia, jotka helpottavat työikäisten osaamisen päivittämistä.

STTK toivoo kehysriihestä lisämäärärahoja palkkatukeen sekä rekrytointi- ja muuntokoulutukseen. TE-toimistojen henkilöstöresursseja tulee lisätä, jotta työttömiä voidaan palvella ja neuvoa yksilöllisemmin. Tavoitteena tulee olla työllisyysasteen nostaminen yli 75 prosentin.

– Talouskasvu helpottaa työttömyyden hoitoa ja avoimet työpaikat pitää pystyä täyttämään. Siksi tarvitaan toimia kohtaanto-ongelman hoitamiseksi, STTK:n puheenjohtaja Antti Palola painottaa.

Palolan mukaan pitkäaikaistyöttömyys ja nuorisotyöttömyys ovat edelleen korkealla tasolla, ja se voi myös estää kasvua.

– Työllisyysmäärärahojen lisääminen kannattaa aivan erityisesti tilanteessa, jossa työvoiman kysyntä kasvaa. Tällöin panos–tuotos-suhde on paras mahdollinen.

Aikuiskoulutus kaipaa uudistamista

Antti Palolan mukaan aikuiskoulutus kaipaa uudistamista tarjonnan, koulutusmuotojen ja osaamiskokonaisuuksien osalta.

– Meidän tulisi päästää irti tutkintokeskeisestä ajattelusta ja siirtyä tarkastelemaan osaamisen päivittämistä joustavasti moduulien tai osaamisportfolioiden kautta, Palola korostaa.

Työelämän kehittämisen puitteet pitäisi luoda lainsäädännöllä. Palolan mukaan vanhat keinot on käytetty loppuun ja nyt tarvitaan jotain uutta.  

– Nykyinen yt-laki ei palvele tarkoitustaan. Sen tilalle tarvitaan parempi lainsäädäntö, joka mahdollistaa osaamisen, tuottavuuden ja työhyvinvoinnin kehittämisen. Lainsäädännön uudistaminen palvelisi myös paikallisen sopimisen edistämistä käytännössä, hän selventää.

Lisätietoja:

Antti Palola, puheenjohtaja, STTK

puh. 040-509 6030

STTK on poliittisesti sitoutumaton ja moniarvoinen koulutettujen ammattilaisten keskusjärjestö, johon kuuluu 17 jäsenliittoa ja noin 505 000 jäsentä. Visiomme on menestyvä Suomi, jossa yhteistyöllä rakennamme maailman parasta työelämää ja hyvinvointia. Olemme työssämme avoimia, oikeudenmukaisia, uudistusmielisiä ja rohkeita.

Toimihenkilöliitto ERTO on Toimihenkilöjärjestö STTK:n jäsenliitto