Uusi yleinen runkosopimus määrittää vähimmäisehdot sopimuksettomille aloille

Toimihenkilöliitto ERTO ry ja Palvelualojen työnantajat PALTA ry ovat uudistaneet Runkosopimuksen. Uudistetun sopimuksen nimi on nyt Yleinen runkosopimus, ja sen tarkoituksena on määritellä reilut ja oikeudenmukaiset työsuhteen vähimmäisehdot työehtosopimuksettomille aloille.

Yleinen runkosopimus uudistettiin ajalle 1.2.2018 – 31.1.2021 niin sanotun yleisen linjan mukaisena. Näkyvin uudistus on sopimuksen uusi nimi: Yleinen runkosopimus. Nimimuutoksella työehtosopimusosapuolet haluavat korostaa Runkosopimuksen erityispiirrettä eli sen yleisyyttä ja sitä kautta lisätä sopimuksen käytettävyyttä.

ERTO ja PALTA sopivat runkosopimuksen niitä toimialoja ja työntekijäryhmiä varten, joihin ei sovellu suoraan mikään työehtosopimus. Tarkoitus on, että tällaisilla työehtosopimuksettomilla aloilla olisi työehtosopimus, joka määrittelee reilut ja oikeudenmukaiset työsuhteen vähimmäisehdot.

Ensisijaisesti Yleinen runkosopimus tulee sovellettavaksi työpaikoilla ERTOn ja PALTAn välillä sovittavalla liityntäpöytäkirjalla. Kuitenkin myös työntekijä ja työnantaja voivat keskenään sopia työsopimuksessa, että työsuhteessa noudatetaan Yleistä runkosopimusta.

Uuden sopimuksen muutokset:

Palkkoja korotetaan 1.4.2018 ja 1.4.2019 alkaen 1,6 %. Palkankorotusten tarkempi jakautuminen yleiskorotuksen ja paikallisen erän välillä sekä jakamisen periaatteet selviävät työehtosopimustekstin lopussa olevasta allekirjoituspöytäkirjasta.

Uudistettu työehtosopimus sisältää joitakin tekstimuutoksia. Tällaisia ovat mm.

  • Koeaika määräytyy kulloinkin voimassa olevan työsopimuslain mukaisesti. Koeaika voidaan siis jatkossa sopia 6 kuukauden mittaiseksi.
  • Tietyissä tilanteissa liukumasaldon maksimimääräksi voidaan sopia + 60 tuntia
    sairausajan palkkaa koskeva ns. uusiutumissääntö. Tämä tarkoittaa, että jos työntekijä sairastuu samaan sairauteen 21 päivän kuluessa työhön palaamisesta, lasketaan työnantajan palkanmaksuvelvollisuus aika kuten kyseessä olisi sama sairaus
  • Alle 7-vuotiaan lapsen adoptoivalle työntekijälle maksetaan palkka 3 kuukauden palkka adoptiovapaan alusta lukien
  • Työehtosopimukseen lisättiin luottamusmiehelle maksettavat korvaukset
     

Lisätietoja: lakimies Taija Numminen, p. 09 6132 3101, taija.numminen@erto.fi