Muistutus rokotuksista sosiaali- ja terveysalalla työskenteleville

Vuonna 2017 voimaan tullut tartuntatautilaki edellyttää rokotusten ottamista myös asiakas- ja potilastiloissa työskenteleviltä sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunnalta, jos he ovat tekemisissä potilaiden kanssa, jotka ovat erityisen herkkiä tartuntatautien seuraamuksille.

Vuonna 2017 tuli voimaan uusi tartuntalaki, ja lain rokotussuojaa koskeva 48 § tuli voimaan tämän vuoden maaliskuusta. Nyt voimassa oleva tartuntatautilaki edellyttää rokotuksia hoitohenkilökunnan lisäksi myös asiakas- ja potilastiloissa työskentelevä sosiaali- ja terveydenhuollon henkilökunnalta, jos he ovat tekemisissä tartuntatautien vakaville seuraamuksille alttiiden potilaiden kanssa.

Tällaisia ovat muun muassa

  • potilaat, joiden puolustusjärjestelmä on merkittävästi heikentynyt sairauden tai sen hoidon takia
  • alle yksivuotiaat
  • 65 vuotta täyttäneet
  • raskaana olevat.

Työntekijällä ja työharjoitteluun osallistuvalla opiskelijalla on oltava joko rokotuksen tai sairastetun taudin antama suoja tuhkarokkoa ja vesirokkoa vastaan. Lisäksi edellytetään rokotuksen antama suoja influenssaa vastaan ja imeväisikäisiä hoitavilla hinkuyskää vastaan.

Asiakas- ja potilastiloilla tarkoitetaan asiakas- ja potilashuoneita, sairaankuljetuksessa käytettäviä kulkuneuvoja sekä näihin verrattavia tiloja esimerkiksi odotus- ja käytävätiloja. Tartuntatautiriskin arvio on lääketieteellinen ja toimipistekohtainen eli työnantajan pitäisi ammattilaisten avulla määritellä rokotussuojan edellyttävät tilat.

Rokotus vapaaehtoinen mutta suositeltava

Rokotteen ottaminen on vapaaehtoista, eikä ketään voi siihen pakottaa. Lain mukaan työnantaja saa kuitenkin vain erityisestä syystä käyttää näissä asiakastiloissa työntekijää, jolla on puutteellinen rokotussuoja. Erityinen syy on esimerkiksi se, että työntekijän oma terveydentila estää rokotuksen ottamisen.

Työnantajan on saatava selvitys työntekijältä vaadittavasta rokotussuojasta. Työnantaja ilmoittaa työterveyshuoltoon, minkälaista suojaa kussakin toimintayksikössä edellytetään.  Työterveyshuolto arvioi, soveltuuko työntekijä työskentelemään rokotussuojan vaativissa tiloissa. Työntekijä toimittaa itse soveltuvuuden arvioinnin tuloksen työnantajalle. Työnantajan tulee kustantaa työntekijöille sellaiset tarpeelliset rokotukset, jotka eivät kuulu kansalliseen rokotusohjelmaan, esimerkiksi aikuisten vesirokkorokotus.

Jos työntekijä kieltäytyy rokotuksesta ilman erityistä syytä, työnantajan on mahdollisuuksien mukaan tarjottava muuta työtä. Jos muuta työtä ei voida järjestää, on keskusteltava muista vaihtoehdoista ja ratkaistava asia tapauskohtaisesti. Tilanne voinee ääritapauksessa johtaa jopa työsuhteen päättämiseen, vaikka oikeuskäytäntöä tällaisista tapauksista ei vielä ole.

Lisätietoja: Edunvalvontajohtaja Saara Arola, p. 09 6132 3233, saara.arola@erto.fi