Rokotuslainsäädäntöä halutaan selkeyttää

Sosiaali- ja terveyspalvelualalla työskentelevien rokotussuojaa koskevaa lainsäädäntöä aiotaan selkeyttää.

Nyt voimassa oleva rokotussuojaa koskeva tartuntatautilain 48 § on herättänyt paljon keskustelua. Kyseinen lainsäännös koskee toimintayksiköitä, joissa hoidetaan tartuntatautien vakaville seuraamuksille alttiita asiakkaita tai potilaita, kuten alle yksivuotiaita tai vanhuksia.

Lain mukaan työnantaja saa vain erityisestä syystä käyttää näissä asiakastiloissa työntekijää, jolla on puutteellinen rokotussuoja, esimerkiksi puuttuva influenssarokotus. Erityinen syy on esimerkiksi se, että työntekijän oma terveydentila estää rokotuksen ottamisen.

Monet työnantajat ovat ohjeistaneet, että rokotuksesta kieltäytyminen ilman erityistä syytä voi johtaa irtisanomiseen. Monilla työpaikoilla on myös liian suoraviivaisesti velvoitettu kaikki työntekijät ottamaan rokotukset työtehtävistä riippumatta. Lakia on arvosteltu siitä, että käytännössä se on johtanut henkilökunnan pakkorokotuksiin.

Lakiluonnos lausuntokierroksella

STM on valmistellut lakiehdotuksen, jonka mukaan rokotuksen ottaminen olisi vapaaehtoista. Työnantajan tulisi ensisijaisesti käyttää potilaiden ja asiakkaiden hoitamiseen asianmukaisesti rokotettuja työntekijöitä. Syynä rokottamattoman henkilöstön käyttöön voisi olla esimerkiksi se, että työnantajalla ei jo ole palvelussuhteessa riittävästi rokotettua ammattitaitoista henkilökuntaa. Työnantajan tulisi arvioida tapauskohtaisesti, missä määrin henkilöstön puutteet rokotuksissa voisivat vaarantaa potilasturvallisuuden. Jos potilasturvallisuus ei vaarantuisi merkittävästi, työntekijä voisi jatkaa omassa työpisteessään ja tehtävässään.

Lakiluonnos on nyt lausuntokierroksella ja lausuntoaika päättyy marraskuun puolessa välissä. Näillä näkymin lain on tarkoitus edetä eduskuntakäsittelyyn joulukuussa ja lain on tarkoitettu tulevan voimaan mahdollisimman pian.

Lisätietoja: edunvalvontajohtaja Saara Arola, puh. 09 6132 3233, saara.arola@erto.fi