Autoliikennealojen palkankorotukset voimaan 1.1.2019

Logistiikka-alojen työehtosopimusten mukaan liittojen tuli päästä sopimukseen 1.1.2019 voimaan tulevista palkankorotuksista viimeistään 31.12.2018. Sopimus palkankorotuksista on nyt saavutettu.

Autoliikennealojen toimihenkilöiden henkilökohtaisia kuukausipalkkoja (luontoisetuineen mutta ilman vuorotyölisiä ja sunnuntaityökorotuksia) korotetaan 1.1.2019 lukien 1,6 %:n yleiskorotuksella.

Työehtosopimuksen ohjepalkkoja korotetaan 1.1.2019 lukien noin 2 %:lla. Ohjepalkkojen yleiskorotusta (1,6 %) suurempi korotus aiheuttaa 2%:n henkilökohtaisen palkankorotuksen vain siinä tapauksessa, että toimihenkilön henkilökohtainen palkka alittaa uuden ohjepalkan.

Vuorotyölisiä ja niiden kuukausipalkkarajoja korotetaan 1.1.2019 lukien yleiskorotuksella eli 1,6 %:lla.

Uudet ohjepalkat ja voimassa oleva autoliikennealojen toimihenkilöiden työehtosopimus löytyvät ERTOn kotisivuilta.

Lisätietoja:

Sini Maijala, lakimies, Toimihenkilöliitto ERTO, p. 09 6132 3266, sini.maijala@erto.fi

Karo-Petteri Kuusisto, asiantuntija, Toimihenkilöliitto ERTO, p. 09 6132 3269, karo-petteri.kuusisto@erto.fi