Taloushallintoalan palkankorotukset 1.1.2019 alkaen

Taloushallintoalaa koskevassa työehtosopimuksessa ajalle 1.11.2017 - 31.10.2020 on sovittu vuoden 2019 palkankorotuksista seuraavaa:

Palkkoja korotetaan 1.1.2019 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 1,6 %:n suuruisella korotuksella.  Korotuksesta 0,9 % kohdennetaan yleiskorotuksena ja 0,7 % yritys- tai työpaikkakohtaisena eränä, ellei muusta korotustavasta sovita,

Jos 0,7 %:n erää ei jaeta yleiskorotuksena kaikille, erä lasketaan toimihenkilöiden marraskuun 2018 kuukausipalkoista luontoisetuineen.

Yritys- tai työpaikkakohtainen erä

Yritys- tai työpaikkakohtaisen erän jako tulee selvittää luottamusmiehelle tai jos luottamusmiestä ei ole valittu, kaikille toimihenkilöille yhteisesti. Selvityksessä ilmoitetaan jaettavan erän kokonaiseuromäärä, korotuksen saaneiden toimihenkilöiden lukumäärä ja yksittäisten korotusten euromäärät.

Jos toimihenkilöitä on alle 8, ilmoitetaan vain keskimääräisen korotuksen suuruus. Kirjallinen selvitys annetaan ennen erän jakamista. Mikäli selvitystä ei ole annettu, jaetaan erä yleiskorotuksena 1.1.2019 lukien.

Paikallinen palkkaratkaisu

Palkkaratkaisu voidaan sopia myös paikallisesti luottamusmiehen, tai jos sellaista ei ole valittu, koko henkilöstön kanssa yksimielisesti kirjallisesti 14.12.2018 mennessä. Korotukset maksetaan 1.1.2019 lukien.

Paikallisessa palkkaratkaisussa sovittavia asioita ovat palkantarkistusten toteuttamistapa, ajankohta ja suuruus. Jokaiselle toimihenkilölle on tultava korotus. Ellei paikalliseen sopimukseen päästä, palkankorotukset maksetaan 1.1.2019 lukien edellisen mallin mukaisesti. Työehtosopimuksessa on lisäksi tarkkoja noudatettavia muotomääräyksiä sopimiselle.


Vaativuustasojen vähimmäispalkat (€/kk) ovat 1.1.2019 lähtien seuraavat:

Vaativuustaso

Pääkaupunkiseutu Muu Suomi
4 1791 1744
3 1976 1858
2 2224 2036
1 2597 2359


 Luottamusmiesten ja työsuojeluvaltuutettujen palkkioihin ei tule korotuksia.

Lisätietoja: Lakimies Helena Lievonen, p. 09 6132 3246


Taloushallintoalan ammattilaiset ry on Toimihenkilöliitto ERTOn jäsenyhdistys, joka edustaa taloushallintoalan ammattilaisia koulutustaustasta riippumatta. Yhdistyksen tavoitteena on edistää jäsentensä ammatillisia, oikeudellisia, sosiaalisia ja taloudellisia etuja.