Optikoiden palkankorotukset 1.4.2019 lukien

Kaikille optikoiden työehtosopimuksen piiriin kuuluville optikoille, optometristeille ja optometristiopiskelijoille on tulossa palkankorotus 1.4.2019.

Viime vuoden tapaan palkankorotus on jaettu kahteen osaan eli yleiskorotukseen ja yrityskohtaiseen erään. Lisäksi työehtosopimuksen vähimmäispalkkaa nostetaan ylimääräisellä korotuksella. Kaikki korotukset tulevat voimaan samaan aikaan eli 1.4.2019.

Lisäksi työehtosopimuksessa sovittu piilolasilisämääräys poistuu työehtosopimuksesta 1.4.2019 lukien. Ne, joille maksetaan tai joilla on syntynyt oikeus piilolasilisään viimeistään 31.3.2019, jatketaan lisän maksua osana henkilökohtaista palkkaa. Jo ansaitut lisät eivät siis häviä mihinkään, vaan ne siirretään osaksi kuukausipalkkaa. 

Palkankorotusten laskeminen ja toteuttaminen

Yleiskorotus:
Ensin kaikkien optikoiden henkilökohtaisia kuukausi- ja tuntipalkkoja kiinteine lisineen (ml. esim. esimieslisä, lääkelisä ja piilolasilisä) korotetaan 0,9 %:n yleiskorotuksella. Yleiskorotus on kaikille saman suuruinen.

Vähimmäispalkkatarkistus
Työehtosopimuksen vähimmäispalkka nousee 103 eurolla (n. 3,97%) ja 2 696 euroa 1.4.2019 alkaen.

Kun yleiskorotus 0,9% on tehty, tarkistetaan vastaako optikon korotettu palkka vähintään uutta vähimmäispalkkaa. Jos palkka jäisi alle uuden vähimmäispalkan, pitää palkka tässä vaiheessa nostaa vähintään uuteen vähimmäispalkkaan eli 2 696 euroon. Vasta tämän tarkistuksen jälkeen optikolle annetaan vielä palkankorotus yrityskohtaisesta erästä. Jos palkka on yleiskorotuksen jälkeen jo valmiiksi yli 2 696 euroa, voidaan yrityskohtainen erä antaa suoraan yleiskorotuksen jälkeen.

Yrityskohtainen erä:
Yleiskorotuksen lisäksi ja vähimmäispalkkatarkistuksen jälkeen palkkoja korotetaan vielä 0,7 %:n yrityskohtaisella erällä. Yrityskohtainen erä ja siitä tuleva palkankorotus ei ole suoraan 0,7% optikon omasta palkasta, vaan se lasketaan kaikkien yrityksen optikoiden helmikuun 2019 palkkojen yhteissummasta. Toisin sanoen, jos yrityksen optikoiden palkat ovat olleet helmikuussa 2019 yhteensä 40.000 euroa, on yrityskohtainen erä 280 euroa, joka jaetaan optikoiden kesken.

Se, millä perusteilla yrityskohtainen erä jaetaan, eli kuka saa minkäkin suuruisen palkankorotuksen ja miksi, neuvotellaan ja päätetään työpaikalla. Neuvottelujen seurauksena yrityskohtaisesta erästä tuleva palkankorotus voi olla kaikille saman suuruinen tai sen suuruus voi vaihdella sen mukaan, mitä asioita korotuksen jaossa on haluttu juuri sillä työpaikalla korostaa. Jokaiselle pitää kuitenkin tulla yrityskohtaisesta erästäkin palkankorotus, eli kukaan ei voi jäädä kokonaan ilman korotusta.

Yrityskohtaisen erän tarkoitus on, että osa palkankorotuksesta voidaan jakaa työpaikalla, jolloin palkankorotuksissa voidaan paremmin huomioida niitä asioita, jotka koetaan juuri kyseisellä työpaikalla tärkeiksi. Tarkoitus on, että työpaikalla keskustellaan ja neuvotellaan aidosti ja avoimesti siitä, mitä tällaiset asiat voisivat olla ja tätä kautta palkankorotukset jaettaisiin sellaisilla perusteilla ja ansioilla, jotka sekä työnantaja että työntekijät kokevat perustelluiksi, oikeudenmukaisiksi ja motivoiviksi. Tästä syystä liitot eivät ole sopineet siitä, millä perusteilla erä jaetaan vaan ainoastaan siitä menettelystä, jota erästä neuvotellessa pitää työpaikalla noudattaa.

 Esimerkki A: Optikko A:n palkka on 31.3.2019 2.600 euroa. 1.4. A:n palkkaa korotetaan 0,9%. A:n palkka on yleiskorotuksen jälkeen siis 2 623,40 e. Tämän jälkeen A:n palkkaa verrataan uuteen vähimmäispalkkaan. Koska A:n palkka 2 623,40 jäisi alle uuden vähimmäispalkan, pitää A:n palkka nostaa yleiskorotuksen jälkeen vähintään uuteen vähimmäispalkkaan eli 2 696 euroon. Tämän jälkeen A:lle tulee vielä palkankorotus yrityskohtaisesta erästä. A:n osuus yrityskohtaisesta erästä riippuu siitä, mikä yrityksen kaikkien optikoiden palkkasumma on sekä siitä, mitä työpaikalla on neuvoteltu ja sovittu erän jakamisesta.  

Esimerkki B: Optikko B:n palkka on 31.3.3019 2.593 euroa + 101 e piilolasilisä ja 75 e lääkelisä, yhteensä siis 2769 euroa. Huhtikuun alussa B:n kokonaispalkkaa 2769 korotetaan 0,9% eli 2 793,92 euroon, josta erotetaan lääkelisän osuus 75 euroa. A:n palkka on siis yleiskorotuksen jälkeen 2 718,92 e (sis. piilolasilisän) + 75 e lääkelisä.  Tämän jälkeen B:n palkkaa verrataan uuteen vähimmäispalkkaan. Vertailussa ei huomioida lääkelisää eikä muita kiinteitä lisiä. Koska B:n palkka 2 718,92 e on yli uuden vähimmäispalkan 2 696 e, ei B:lle tule vähimmäispalkan ylimääräistä korotusta. B saa kuitenkin vielä palkankorotuksen yrityskohtaisesta erästä sen mukaisesti, mitä työpaikalla on neuvoteltu ja sovittu.