Sosiaalialan järjestöjen palkankorotukset vuonna 2019

Sosiaalialan järjestöjen toimihenkilöiden 30.4.2019 voimassa olevia kuukausipalkkoja ja taulukkopalkkoja korotetaan 1,0 %:n suuruisella korotuksella 1.5.2019 alkaen. 

Tämän lisäksi jaetaan 0,8 %:n suuruinen paikallinen erä 1.5.2019 alkaen. Neuvottelut paikallisen erän jakamisesta käydään luottamusmiehen ja työantajan edustajan kesken. Jos luottamusmiestä ei ole, eikä sellaista valita tässä yhteydessä, toimihenkilöt voivat valita keskuudestaan yhteisen edustajan. Pienessä työyhteisössä, jossa luottamusmiestä ei ole, eikä luottamusmiestä tai edustajaa valita, neuvottelut voidaan käydä koko henkilöstön kanssa yhteisesti.

Miten paikallinen erä lasketaan ja jaetaan?

Paikallinen erä ei ole suoraan 0,8 % toimihenkilön palkasta, vaan se lasketaan kaikkien työehtosopimuksen piirissä olevien toimihenkilöiden maaliskuun 2019 säännöllisen työajan palkkasummasta. Toisin sanoen, jos yrityksen toimihenkilöiden palkat ovat olleet maaliskuussa 2019 yhteensä 30.000,00 euroa, on jaettavan työpaikkakohtaisen erän suuruus 240,00 euroa.

Paikallisen erän tarkoitus on, että osa palkankorotuksesta voidaan jakaa työpaikalla, jolloin palkankorotuksissa voidaan ottaa paremmin huomioon niitä asioita, jotka koetaan juuri kyseisellä työpaikalla tärkeiksi. Jakoperusteet liittyvät tehtävän vaativuuteen ja henkilökohtaiseen suoriutumiseen.

Neuvottelut

Neuvottelut on käytävä siten, että palkankorotukset maksetaan viimeistään toukokuun 2019 palkanmaksun yhteydessä.

Mikäli paikallisen erän jakamisesta ei päästä sovintoon luottamusmiehen ja työnantajan kesken, paikallinen erä maksetaan kaikille toimihenkilöille 0,8 %:n suuruisena henkilökohtaisesta palkasta laskettuna.

Henkilöstölle annettava selvitys

Kun työnantaja ja luottamusmies ovat päässeet sopimukseen paikallisen erän jakamisesta, henkilökunnalle annettavasta kirjallisesta selvityksestä tulee käydä ilmi ainakin:

1)      millä perusteilla erä on jaettu,

2)      kuinka monelle henkilölle paikallinen erä on jaettu, ja

3)      mihin vaativuusryhmiin erää on kohdennettu ja kuinka paljon.

Vähimmäispalkat 1.5.2019 – 30.4.2020

Vaativuusryhmä

1.      ryhmä                     1.641,50 euroa

2.      ryhmä                     1.729,00 euroa

3.      ryhmä                     1.884,05 euroa

4.      ryhmä                     2.066,09 euroa

5.      ryhmä                     2.281,89 euroa

6.      ryhmä                     2.529,12 euroa

7.      ryhmä                     2.779,11 euroa

 

Lisätietoja: Sanna Villman, lakimies, p. 09 6132 3232, sanna.villman@erto.fi