Kennelliiton palkankorotukset vuonna 2019

Kennelliiton työehtosopimuksen piirissä olevien toimihenkilöiden palkkoja korotetaan 1.4.2019 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 1,6 %:n suuruisella korotuksella. Mikäli toisin ei sovita, 0,9 % kohdennetaan yleiskorotuksena ja 0,7 % työpaikkakohtaisena eränä.

Miten työpaikkakohtainen erä lasketaan ja jaetaan?

Paikallisen erän jakamisesta neuvotellaan luottamusmiehen tai luottamusmiehen puuttuessa koko henkilöstön ja työnantajan kesken 31.3.2019 mennessä. Työpaikkakohtainen erä ei ole suoraan 0,7 % toimihenkilön palkasta, vaan se lasketaan kaikkien työehtosopimuksen piirissä olevien toimihenkilöiden tammikuun 2019 kuukausipalkoista luontoisetuineen. Toisin sanoen, jos yrityksen toimihenkilöiden palkat ovat olleet tammikuussa 2019 yhteensä 30.000,00 euroa, on jaettavan työpaikkakohtaisen erän suuruus 210,00 euroa.

Työpaikkakohtaisen erän jakamisessa ohjaavana tekijänä tulee olla toimihenkilöiden osaaminen ja työssä suoriutuminen. Työpaikkakohtaisen erän tarkoitus on, että osa palkankorotuksesta voidaan jakaa työpaikalla, jolloin palkankorotuksissa voidaan ottaa paremmin huomioon niitä asioita, jotka koetaan juuri kyseisellä työpaikalla tärkeiksi. Jokaiselle toimihenkilölle on tultava osa työpaikkakohtaisesta erästä.

Mikäli neuvotteluvelvollisuutta ei täytetä, jaetaan työpaikkakohtainen erä yleiskorotuksena kaikille. Mikäli työpaikkakohtaisen erän jakamisesta ei päästä sopimukseen, työnantaja päättää sen jakamisesta.

Henkilöstölle ja luottamusmiehelle annettava selvitys

Henkilöstöä tulee tiedottaa erän käytöstä ja millä perusteilla työpaikkakohtainen erä on jaettu. Luottamusmiehelle selvitetään erän suuruus ja millä perusteilla erän suuruus on laskettu. Selvityksestä tulee palkkasalaisuus huomioon ottaen käydä ilmi jokaisen toimihenkilön saaman työpaikkakohtaisen erän suuruus sekä toimihenkilöiden palkankorotusten kokonaismäärä.

Selvitys annetaan kirjallisesti viimeistään 30.4.2019. Mikäli selvitystä ei ole tähän mennessä annettu, jaetaan erä yleiskorotuksena 1.4. lukien kaikille.

Lisätietoja: Sanna Villman, lakimies, p. 09 6132 3232, sanna.villman@erto.fi