Yleisen runkosopimuksen palkankorotukset vuonna 2019

ERTOn ja PALTAn välistä Runkosopimusta sovelletaan niillä työpaikoilla, joilla ei ole erillistä työehtosopimusta ja joissa on sovittu Runkosopimuksen noudattamisesta.

Niiden toimihenkilöiden, joilla noudatetaan Runkosopimusta, palkkoja korotetaan 1.4.2019 tai lähinnä sen jälkeen alkavan palkanmaksukauden alusta 1,6 %:n suuruisella korotuksella. Korotuksesta 0,9 % kohdennetaan yleiskorotuksena ja 0,7 % jaetaan työpaikkakohtaisena eränä.

Miten työpaikkakohtainen erä lasketaan ja jaetaan?

Työpaikkakohtaisen erän jakamisen periaatteista ja kohdentamisesta tulisi neuvotella luottamusmiehen tai sen puuttuessa koko henkilöstön kanssa. Työpaikkakohtainen erä ei ole suoraan 0,7 % toimihenkilön palkasta, vaan se lasketaan kaikkien työehtosopimuksen piirissä olevien toimihenkilöiden tammikuun 2019 kuukausi- ja tuntipalkoista luontoisetuineen. Toisin sanoen, jos yrityksen toimihenkilöiden palkat ovat olleet tammikuussa 2019 yhteensä 30.000,00 euroa, on jaettavan työpaikkakohtaisen erän suuruus 210,00 euroa.

Työpaikkakohtaisen erän jakamisessa ohjaavana tekijänä tulee olla toimihenkilöiden osaaminen ja työssä suoriutuminen.  Työpaikkakohtaisen erän tarkoitus on, että osa palkankorotuksesta voidaan jakaa työpaikalla, jolloin palkankorotuksissa voidaan ottaa paremmin huomioon niitä asioita, jotka koetaan juuri kyseisellä työpaikalla tärkeiksi. Mikäli muusta ei sovita, työpaikkakohtainen erä jaetaan työnantajan päättämällä tavalla.

Henkilöstölle annettava selvitys

Henkilöstölle tulee antaa selvitys, josta käy ilmi, millä perusteilla työpaikkakohtainen erä on jaettu, erän suuruus sekä millä perusteilla erän suuruus on laskettu. Selvityksestä tulee palkkasalaisuus huomioon ottaen käydä ilmi jokaisen toimihenkilön saaman työpaikkakohtaisen erän suuruus sekä toimihenkilöiden palkankorotusten kokonaismäärä.

Selvitys annetaan kirjallisesti luottamusmiehelle tai koko henkilöstölle viimeistään 30.4.2019. Mikäli selvitystä ei ole tähän mennessä annettu, jaetaan erä yleiskorotuksena 1.4. lukien kaikille.

Lisätietoja: Sanna Villman, lakimies, p. 09 6132 3232, sanna.villman@erto.fi