Taloushallintoalan työnantajat rikkovat edelleen vuosilomalakia

Taloushallintoalan ammattilaisista alle viidennes saa pitää lain takaaman neljän viikon yhtäjaksoisen kesäloman. Toimihenkilöliitto ERTO suosittelee jäseniään kieltäytymään alle neljän viikon yhdenjakoisesta vuosilomasta ilman siitä maksettavaa korvausta.

Toimihenkilöliitto ERTOn touko-kesäkuussa taloushallinnon jäsenilleen tekemän kyselyn mukaan 83 prosenttia alan ammattilaisista ei saa halutessaan vuosilomalain suojaamaa neljän viikon yhdenjaksoista vuosilomaa. Kyselyyn vastasi 411 alalla työskentelevää jäsentä.

- 29 prosenttia saa vain kahden viikon yhdenjakoisen loman. Työnantajan yleisen perustelu alle neljän viikon lomaan on sijaistamisen vaikeus. Sijaisen palkkaamisen tarve ei kuitenkaan oikeuta määräämään alle neljän viikon lomalle, sanoo ERTOn puheenjohtaja Juri Aaltonen

Työnantajan tehtävä on järjestää työt niin, että työntekijä pystyy pitämään lakisääteisen loman. Aaltonen muistuttaa, että taloushallinnon työ on vaativaa ja stressaavaa ja että alan ammattilaiset tarvitsevat jaksaakseen riittävästi lepoaikaa.

Vuosilomalain mukaan 24 arkipäivää on sijoitettava yhdenjaksoisena lomana lomakaudelle 2.5.-30.6. Työnantajalla on oikeus omalla päätöksellään jakaa 24 päivän kesäloma, jos se on työn käynnissä pitämiseksi välttämätöntä.

- Neljän viikon loma on äärimäisen tärkeä työntekijän levon mahdollistaja ja siitä poikkeamismahdollisuuksia tulkitaan hyvin suppeasti. Esimerkiksi töiden vaikea järjestely ei oikeuta työnantajaa antamaan alle neljän viikon yhdenjaksoista lomaa vastoin työntekijän tahtoa, Aaltonen muistuttaa.

Kuitenkin kyselyyn vastanneet kertoivat muun muassa, että lomalle saa lähteä, jos sinä aikana ei ole mitään hoidettavia asioita. Neljän viikon lomaa ei heidän mukaansa voi pitää, koska silloin pöydällä odottaa koko kuukauden hoitamattomat työt.

Loman pilkkomisesta pitää maksaa korvaus

ERTO suosittelee taloushallinnon ammattilaisille, että he kieltäytyvät viimeistään tulevana vuonna yksiselitteisesti työn takia alle neljän viikon yhdenjakoisesta vuosilomasta ilman siitä maksettavaa korvausta.

- Suosittelemme korvaukseksi 25 prosenttia neljän viikon alittavan loman laskennallisesta palkasta. Jos siis suostuu vaikkapa kolmen viikon lomaan, tulisi tästä joustavuudesta ja viikolla alittuvasta lakisääteisestä lomasta saada korvauksena vähintään 25 % viikon palkasta, sanoo Juri Aaltonen.

 

Lisätietoja:

Lakimies Helena Lievonen, helena.lievonen@erto.fi

Puheenjohtaja Juri Aaltonen, 040 553 8536